Forsikring

Bærum kommune har sin forsikring for barn og unge i Gjensidige forsikring ASA. Polisenummer er 84969710.

Rutine

Når det skjer en skade, må dette dokumenteres skriftlig. Husk dato. Dokumentasjonen legges i barnets mappe. Ved mindre skader skal forsikringsleverandøren ikke kontaktes eller skademeldingsskjema sendes inn. Dokumentasjonen i barnets mappe er tilstrekkelig om skaden får komplikasjoner senere.

Det er kun ved større skader at skadeskjema sendes leverandør.