Forsikring

Bærum kommune har sin forsikring for barn og unge i Gjensidige forsikring ASA. Polisenummer er 84969710.

Rutine

Når det skjer en skade, må dette dokumenteres skriftlig. Husk dato. Dokumentasjonen legges i barnets mappe. Ved mindre skader skal forsikringsleverandøren ikke kontaktes eller skademeldingsskjema sendes inn. Dokumentasjonen i barnets mappe er tilstrekkelig om skaden får komplikasjoner senere.

Det er kun ved større skader at skadeskjema sendes leverandør. 

Har du spørsmål til forsikringene, ta kontakt med
Elisabeth Sageng, Serviceenheten
tlf. mobil 928 08 868
e-post elisabeth.sageng@baerum.kommune.no