Ved brudd på alkoholloven tildeles prikker

Bærum kommunes kontrollører utfører salgs- og skjenkekontroller i Bærum. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis et salgs- eller skjenkested i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan ikke stedet selge eller skjenke alkohol.

Se hvilke steder som har fått prikker

Tre ganger i året legger vi ut en oversikt over hvilke salgs- og skjenkesteder som har fått prikker, og årsaken til prikktildelingen.
Oversikt over tildelte prikker siste 24 måneder 

Antall prikker for hvert regelbrudd

8 prikker

 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kontroll

4 prikker

 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på tidsbestemmelsene
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol

2 prikker

 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave
 • Manglende betaling av gebyr
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning

1 prikk

 • Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brudd på reklameforbudet

Lover og regler

Forskrift om prikktildeling

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder

Falsk legitimasjon (lenke under 8 prikker)

Bærum kommune kjenner til utfordringene bruk av falsk legitimasjon medfører. Mye kan gjøres for å unngå å bli lurt.
At en person har brukt falsk legitimasjon fritar ikke for ansvar. Derfor er det viktig å ha klare rutiner for legitimasjonskontroll, hva slags legitimasjon som godtas og retningslinjer for hvordan man kan avsløre falsk legitimasjon.

Legitimasjonen som blir fremvist skal vurderes. Har utløpsdatoen på kortet gått ut? Kjenner du igjen vedkommende på bildet? Ser det ut som kortet er forfalsket?

Er du usikker bør du også stille kontrollspørsmål: Hvilket stjernetegn har du? Hva er ditt fødsels- og personnummer? Hvilken bank bruker du?

De som bruker falsk legitimasjon utsetter salgs- eller skjenkestedet for en risiko, og derfor bør all bruk av falsk legitimasjon anmeldes til politiet. Det vil også ha en preventiv effekt.