Regler og råd for utesteder. Hva kan du gjøre hvis du har opplevd diskriminering?

Regler og råd for utesteder

Det er forbudt for utesteder å diskriminere gjestene, slik det er beskrevet i straffelovens § 186. Konsekvensen kan bli at stedet blir tildelt 2 prikker.

Gjestene skal behandles på en likeverdig måte.

Dette betyr for eksempel:

 • Ingen kan nektes adgang eller bli behandlet dårligere på grunn av hudfarge eller nasjonal opprinnelse
 • Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha samme rett til servering som andre
 • Det er ikke lov med ulik inngangspris for kvinner og menn, eller ulik praksis for å slippe inn kvinner og menn
 • En person med et utradisjonelt kjønnsuttrykk skal nyte samme respekt som andre
 • Det er ikke tillatt å diskriminere på bakgrunn av homofil orientering

Slik kan utesteder unngå å diskriminere:

 • Gjør medarbeiderne godt kjent med hva som er diskriminering, og snakk om situasjoner hvor dere står i fare for å diskriminere
 • Ha klare regler for krav til kleskode, legitimasjon, alder og oppførsel, og sørg for at disse gjelder for alle
 • La reglene være godt synlige for gjestene, slik at en eventuell avvisning kan begrunnes

Har du opplevd å bli diskriminert på et utested?

 • Da kan du kontakte Diskrimineringsnemnda som behandler klager på diskriminering
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet gir veiledning til mennesker som opplever diskriminering
 • DiMe er en lavterskel rettshjelptiltak som kan bistå i en eventuell klagesak eller ved megling
 • Du kan også tipse Folkehelsekontoret i Bærum kommune