Her finner du informasjon om saksbehandlingstid og gebyr i forbindelse med seksjonering

Saksbehandlingstiden begynner å løpe når komplett søknad er mottatt.

Hvis søknaden er ufullstendig eller mangelfull, vil det i tillegg til gebyret for seksjonering, påbeløpe timepris pr. påbegynte time for saksbehandling.

Saksbehandlingstiden for søknad om re/seksjonering er 12 uker jfr. eierseksjonsloven (esl) § 12.

For søknader som omfatter uteareal, gjelder i tillegg egen frist for oppmålingsforretning/kontorforretning. Fristen er 16 uker og er fra seksjoneringsvedtaket er fattet.

Den samlede fristen i seksjoneringssaker som gjelder registrering av utendørs tilleggsdeler, kan følgelig bli 12 uker + 16 uker, til sammen 28 uker. Hvis kommunens vedtak blir påklaget, kan det gå lengre tid.

Kommunen skal avvise en søknad om seksjonering som ikke oppfyller kravene i eierseksjonsloven (esl) § 11.