For å overføre areal mellom eiendommer, eller ønsker å fastlegge mer hensiktsmessige eiendomsgrenser kan du søke om grensejustering eller arealoverføring.

Vi foretar enten grensejustering ved små endringer, eller arealoverføring ved større endringer.

Grensejusteringer blir ikke tinglyst og det påløper ingen statlige gebyrer.  Arealoverføringer tinglyses, og det påløper dokumentavgift og tinglysingsgebyr til staten. I disse sakene er det også nødvendig å tinglyse pantefrafall for den eiendommen som skal avgi areal hvis denne er pantsatt.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret).

Grensejustering

 Hovedvilkår for grensejustering:

 • Arealet for involverte eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².
 • Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp.
 • Justeringen må ikke være i strid med gjeldende reguleringsplan.

 Se øvrige vilkår i matrikkelforskriften § 34

 Slik søker du om grensejustering

 1. Bestill kartpakke til søknad etter Plan- og bygningsloven og naboliste.
 2. Send ut nabovarsel. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
 3. Send søknadsskjema til kommunen. Vedlegg: Kart som viser ønsket endring av grense og gjenpart m/kvittering for nabovarsel. Dokument som bekrefter at partene er enige om å søke om grensejustering. (eks: kopi av avtale eller annet skriftlig samtykke).

Kartpakke til søknad etter plan og bygningsloven og naboliste kan bestilles her. 

Søknadsskjema for grensejustering/arealoverføring med etterfølgende oppmåling

Behandling av grensejustering :

 1. Søknaden behandles etter plan- og bygningsloven av tjenestested Regulering
 2. Ferdigbehandlet søknad overføres automatisk til tjenestested Geodata. Oppmålingsforretning gjennomføres i marka for å registrere, merke og deretter føre ny grense inn i matrikkelen (eiendomsregisteret).
 3. Det utstedes nye matrikkelbrev med oppdaterte grenser og arealer for de involverte eiendommene. 

Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom naboeiendommer, uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom. Ingen øvre arealgrense.

Slik søker du om arealoverføring

 1. Bestill kartpakke til søknad etter Plan- og bygningsloven og naboliste.
 2. Send ut nabovarsel. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
 3. Send søknadsskjema til kommunen. Vedlegg: Kart som viser ønsket endring av grense og gjenpart m/kvittering for nabovarsel. Dokument som bekrefter at partene er enige om å søke om arealoverføring. (eks: kopi av avtale eller annet skriftlig samtykke).

Kartpakke til søknad etter plan og bygningsloven og naboliste kan bestilles her 

Søknadsskjema for grensejustering/arealoverføring med etterfølgende oppmåling

Behandling av søknad om arealoverføring:

 1. Søknaden behandles etter plan- og bygningsloven av tjenestested Regulering.
 2. Ferdigbehandlet søknad overføres automatisk til tjenestested Geodata. Oppmålingsforretning gjennomføres i marka for å registrere, merke og deretter føre ny grense inn i matrikkelen (eiendomsregisteret).
 3. Tinglysing av dokumentet «erklæring om arealoverføring». Fradeling, overskjøting og sammenslåing skjer i en operasjon.  
 4. Det utstedes nye matrikkelbrev med oppdaterte grenser og arealer for de involverte eiendommer.

Søknaden kan sendes via e-post eller normal postgang.

E-post: post@baerum.kommune.no

Postadresse

Bærum kommune
Regulering
Kommunegården
1304 SANDVIKA

Saksbehandlingstid for søknad om arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning av grensejustering og arealoverføring er inntil 16 uker.

Plan- og bygningsloven

Matrikkeloven

Matrikkelforskriften

Lurer du på noe? 

Ekspedisjonen

Åpningstid: kl. 8 - 15.45
(sommertid 21.5 - 10.9, kl. 8 - 14.45)

Tlf. 67 50 44 63

Faks. 67 50 43 15

Epost: plan@baerum.kommune.no

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.00