Bærum kommunes arkitekturpris 2021 gikk til Dronninga Landskap for Sandvika Elvepromenade og Gartnerfuglen Arkitekter for Folkebadet.

Bærums arkitekturpris er en hederspris for byggverk og uteanlegg. Prisen skal gå til et byggverk eller til bygde omgivelser som utmerker seg gjennom sine kvaliteter. Det er 8. gang prisen deles ut. 

Arkitekturprisen 2021 ble delt ut av ordfører Lisbeth Hammer Krog og juryleder Eirik T. Bøe på Folkebadet i Sandvika. 

– Jeg er stolt av det Bærum får til. Det handler om at vi skal trives, at vi skal ha det bra og at vi skal kunne møtes. Derfor er det så viktig å kople arkitektur, kunst, kultur og stedsutvikling. Samtidig som vi tar vare på naturen rundt oss, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog under prisutdelingen. 

Juryen er stolt av å kunne gi prisen til to fremragende prosjekter som kommer offentligheten til gode, og vil særlig løfte frem det samarbeidet som må til for å lykkes; mellom private og offentlige aktører, mellom oppdragsgivere og rådgiver og utførende - i samspill med Sandvikas mangeartede befolkning, sa juryleder Eirik T. Bøe. 

Arkitekturprisen bilde - Folkebadet
Arkitekturprisen - elvepromenaden

Hele juryens begrunnelse:

Elvepromenaden og Folkebadet er viktige bidrag i en bærekraftig utvikling av Sandvika, der offentlige og private initiativ spiller sammen i arbeidet med å etablere vakre, tilgjengelige og miljøvennlige byrom. Teamet bak Elvepromenaden har på en forbilledlig måte skapt nye forbindelser i byen, både langs Sandvikselva i form av en oversiktlig trafikkorganisering og et presist utformet kaianlegg, og på tvers i form av nye trapper, ramper og plassrom, og med materialer, møblering og belysning av høy kvalitet. Særlig bemerkelsesverdig er måten vegetasjonen integreres i anlegget på gjennom en sofistikert differensiering mellom den karakteristiske Oslofjord-floraen og et stort mangfold av mer urbane vekster.

Folkebadet forsterker en av tverrforbindelsene med sin henvendelse mot, og bruk av, et av promenadens vakre byrom. Prosjektet er en meningsfull bevaring og fornyelse av et viktig historisk bygg i Sandvika, og gir med sitt frodige og originale formspråk unike omgivelser for urbane opplevelser. Oppdragsgiver og arkitekt berømmes for sin ambisjon om å skape kvalitetsrike og robuste interiører for kommersiell virksomhet med lang levetid. Juryen fremhever den varierte og fleksible romdisponeringen, prosjektets unike material- og fargepalett og den virkningsfulle belysningen.  Folkebadet er relativt stort, men klarer det kunststykket det er å skape romsoner som fungerer godt for både små og store forsamlinger.

Juryen er stolt av å kunne gi prisen til to fremragende prosjekter som kommer offentligheten til gode, og vil særlig løfte frem det samarbeidet som må til for å lykkes; mellom private og offentlige aktører, mellom oppdragsgivere og rådgiver og utførende - i samspill med Sandvikas mangeartede befolkning.

Arkitekturprisen - 2021