Her kan du lese mer om noen av tiltakene som fått støtte gjennom Kultur- og frivillighetspakken.

Bærum Frivilligsentral

Bærum frivilligsentral har fått støtte til digitalt møteutstyr.

Bærum Frivilligsentral har fått tildelt 40 000 kr fra Kultur- og frivillighetspakken til AV-løsning med stor skjerm, kamera og mikrofon, samt en pad som kan styre skjermen.

Med det nye utstyret arrangerer Frivilligsentralen møter for frivillige, møter for kontorgjengen, styremøter og digitale aktiviteter på Zoom. De som ønsker det, får opplæring i bruk av utstyret og hvordan sette opp digitale møter.

– Opplæringen gjør mange tryggere til å delta på andre aktiviteter på nett, og bidrar til å skape hverdagen mer sosial og hindre ensomhet, sier Jorunn Liodden, daglig leder for Bærum Frivilligsentral. – Vi ser det er mange som er redde for å prøve seg på Zoom eller Teams.

– Bærumspakken har vært med på å få oss raskt inn i den digitale verdenen, sier Liodden. – Utstyret er til stor nytte og vil også være til nytte når vi igjen kan møtes mer fysisk.

Scene i karantene

Scene i karantene arrangerer konserter ved sykehjem og omsorgsboliger i Bærum

Scene i karantene reiser rundt i Bærum og arrangerer profesjonelle utendørs konserter med lydtekniker og artister. Målet er å gi kultur- og konsertopplevelser til beboere på sykehjem og i omsorgsboliger, også under pandemien.

I løpet av 2020 holdt Scene i karantene totalt 65 konserter ved ulike boliger. Scene i karantene videreføres i 2021.

Scene i karantene er et samarbeidsprosjekt mellom BAKgården, Den kulturelle spaserstokken og Syngende Bærum.