Kulturpakken - Bærumspakken

Store deler av kulturlivet har på kort tid kommet i en svært krevende situasjon grunnet koronakrisen. Som del av den kommunale tiltakspakken «Bærumspakken» har Bærum kommune bevilget fem millioner kr til kultur og frivillighet som fordeles etter søknad.

Bærumspakken til kultur og frivillighet er primært knyttet til områder der kommunen har ansvar fra før, for eksempel støtte til lag og foreninger innen kultur, kulturformidling, etablerte forpliktelser og allerede inngått samarbeid.

Frister

  • Søknadsfrist 25. mai for perioden 5. mars–31. august 2020
  • Søknadsfrist 15. september for perioden 1. september–31. desember 2020

Krav til dokumentasjon

  • Årets opprinnelige budsjett.
  • Revidert budsjett der det kommer frem hvilke økonomiske kostnader som har påløpt på grunn av koronasituasjonen, hvilke tiltak som er gjort for å redusere kostnader, hvilke støtteordninger som er søkt, etc.