Kulturpakken - Bærumspakken

Som del av den kommunale tiltakspakken «Bærumspakken» bevilget Bærum kommune i 2020 fem millioner kr til kultur og frivillighet.

I 2021 utlyses det ikke en egen søknadsordning for Bærumspakken til kultur og frivillighet. I stedet er Bærum kommunes ordinære tilskuddspott til kultur og frivillighet styrket med ekstraordinære midler fra Bærumspakken. Dette for å forenkle søknadsprosessen for søkerne.

Bærumspakkemidlene skal stimulere til ekstraordinære koronarelaterte utviklingstiltak for å sikre et tilbud gjennom nedstengningsperioder. Tiltakene bør komme søker og kommunens kulturliv til gode etter at krisesituasjonen er over og når «normaldrift» kan gjenopptas.

Statlig kompensasjonsordning

Siden Bærum kommune vedtok kompensasjonsordningen Bærumspakken har staten opprettet flere krisepakker for frivilligheten og kulturlivet for å gi kompensasjon for differansen mellom nødvendige utgifter og bortfall av inntekter. Lotteritilsynet informerer 6. april at det vil bli en ny søknadsfrist for tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter. Ordningen gjelder for arrangement eller aktivitet i perioden 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021. Alle som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke.

Følgende organisasjoner har fått tildelt støtte:

organisasjoner tildelt støtte:
Fornebupiloten 40 000 kr
Frivill teaterproduksjoner 10 000 kr
Scene i karantene 190 000 kr
Bærum frivilligsentral 40 000 kr
Bærum barneteaters teaterskole 40 000 kr  
Foreningen Høvik Barneteater 25 000 kr
Sandvika Barne og ungdomsteater 106 000 kr
Høvik Janitsjarkorps 13 000 kr
OPUS 82 22 000 kr
Prime Time Orchestra 90 000 kr
Sandvika Storband 15 000 kr
Eikeli og Eiksmarka skolekorps 70 000 kr
Evje skoles musikkorps 60 000 kr
Haslum skoles jentekorps 30 000 kr
Hosle og Bekkestua skolekorps 70 000 kr
Levre skoles musikkorps 43 000 kr
Lommedalen skolekorps 60 000 kr
Skui og Emma Hjort skolekorps 153 040 kr
Tanum og Jong skolekorps 40 000 kr
Bærum Kunsthall AS 65 000 kr
Kulturhuset Stabekk kinos brukerforening 150 000 kr
Lommedalsbanen MIA - Museene i Akershus 55 000 kr
Sigve Bøe Produksjoner 9 000 kr
Sjøholmen AS 300 000 kr

 

Les mer om hvordan midlene blir brukt