Hovedformål med ordningen

Formålet med aktivitetstilskuddet er å stimulere frivilligheten i idrettslagene gjennom idrettsaktivitet for barn og ungdom,uansett funksjonsdyktighet eller bakgrunn.

Hvem kan søke?

Idrettslag som er registrert som medlemmer av Norges Idrettsforbund og Bærum Idrettsråd innen siste år er søknadsberettiget.

Målgruppe

Kommunens befolkning med vekt på barn og unge

Søknadsfrist 

15. april

Krav til dokumentasjon

Dersom regnskap ikke er revidert innen søknadsfristen, skal foreløpig regnskap vedlegges om mulig. Siste frist for å sende inn revidert regnskap er 15. mai. Dersom revidert regnskap ikke er levert, eller spesiell søknad om utsettelse er mottatt innen angitt dato, vil tilskudd ikke bli utbetalt.