- Det er så hyggelig å være sjåfør på Lionsbussen!

Bærum kommunes frivillighetspris for 2021 gikk til Lionsbussen og sjåførene som kjører den. Bussen er et viktig kjøretøy i manges hverdag.

Det begynte på Bekkestua i 2002. Siden den gang har Lionsbussen kjørt brukere av dagsentrene og seniorsentrene i Bærum fra dør til dør på hverdager, gjennom hele året. Busstilbudet er et viktig bidrag til at mange som ikke kan komme seg hjemmefra til seniorsentrene på egenhånd får benyttet kommunens tilbud.

Lionsbussen vant Frivillighetsprisen for 2021. Her ønsker sjåfør Erik Sogn passasjerene Stein Halvorsen og Peder Lunde jr. velkommen ombord i bussen. Foto: Ragnhild I. Hoem
Lionsbussen vant Frivillighetsprisen for 2021. Her ønsker sjåfør Erik Sogn passasjerene Stein Halvorsen og Peder Lunde jr. velkommen ombord i bussen. Foto: Ragnhild I. Hoem

– Hyggelig å høre at vi gjør en viktig innsats

– Det er så hyggelig å være sjåfør på Lionsbussen! Det sier styreleder i Lionsbussen, Martin Nickelsen. – Vi begynner dagen med å ringe den første vi skal hente. Da sier vi «nå må du stå klar om 10 minutter». Og det gjør de som regel, smiler Nickelsen. – Alle er blide og hyggelige når vi kommer. Den eldste vi kjører er 97 år. – Det er veldig fint å få høre fra brukerne at man gjør en viktig innsasts, og betyr noe for andre. Det er selvfølgelig også veldig hyggelig at kommunen setter pris på oss, sier Nickelsen. – Sjåførene synes det gir mye å bidra på denne måten. Man får brukt både hodet og hjertet, og gitt noe tilbake til samfunnet, sier Nickelsen.

Sjåfør Erik Sogn og styreleder for Lionsbussen, Martin Nickelsen. De er to av de 23 frivillige sjåførene fra Lions, som bytter på å kjøre brukere til og fra seniorsentrene.
Sjåfør Erik Sogn og styreleder for Lionsbussen, Martin Nickelsen. De er to av de 23 frivillige sjåførene fra Lions, som bytter på å kjøre brukere til og fra seniorsentrene. Foto: Ragnhild I. Hoem

– Måten jeg ble tatt imot på inspirerte til å gjøre noe for andre

Najat Derraz er gårdstyreleder i Skytterdalen 15-17. Hun vant frivillighetsprisen i 2020 for sin innsats for beboerne i Skytterdalen. – Selv ble jeg svært godt mottatt da jeg flyttet fra Marokko til Bærum for 33 år siden, av gode naboer som inviterte meg inn, forteller Derraz. – Måten jeg ble tatt imot på har inspirert meg til å ville gjøre noe for andre, fortsetter Derraz. – Jeg vet selv hvordan det er når alt er nytt. Informasjonsbehovet er veldig stort, samtidig er det så mye å forholde seg til, og man greier ikke å finne frem til all informasjonen selv. Da er det godt å kunne ha noen å prate med, én til én, som vet hvordan det er å stå i den situasjonen, og som har tid til å forklare og lytte.

Najat Derraz, vinner av Frivillighetsprisen 2020
Najat Derraz, vinner av Frivillighetsprisen 2020

- Vær nysgjerrig!

Derraz har en oppfordring til oss alle: Vær nysgjerrig og engasjer deg i det som skjer i ditt nærmiljø. – Det er alltid noe å gjøre, noen som er ensomme, eller trenger hjelp. Å gi av din tid utvikler deg som menneske. Det gir også muligheter og kontakter, og det kan åpne dører, sier Derraz.

Et yrende frivillighetsliv

– Det er et yrende frivillighetsliv i vår kommune og et engasjement vi kan være stolte av, sier frivillig-koordinator i kommunen, Mona Rafn. – Frivilligheten gir oss muligheter til å møtes og til å bidra til noe sammen som gir verdi for andre. Alle som er med i frivilligheten, vet også at det gir vel så mye verdi å være den som gir. Frivilligheten er et sted å lære nye ting, møte nye mennesker og bli bedre kjent med oss selv.

– Spør om folk vil være med

Rafn forteller at pandemien helt klart har vært en utfordring for frivilligheten, og at mange har falt fra. Hun oppfordrer organisasjonene og de frivillige til å aktivt spørre andre om de vil være med.

– Det er faktisk slik at når folk får spørsmål om hvorfor de ikke deltar i frivillig arbeid, så er det en stor andel som sier at de ikke har blitt spurt. La oss sørge for et løft for frivilligheten i 2022 i Bærum, og invitere enda flere til å være med, sier Rafn. − Ingen kan gjøre alt – men alle kan gjøre noe!

Har du lyst til å engasjere deg som frivillig?

Ta en titt på nettsidene til organisasjoner du er interessert i, og ta kontakt med en organisasjon som passer for deg. Oversikt over lag og foreninger i Bærum finner du her.

Du kan også kontakte en av frivilligsentralene i Bærum for å få informasjon om hva du kan bidra med av frivillighet: Frivilligsentralene i Bærum.

FAKTA

2022 er Frivillighetens år