Bærum kommune tilbyr trygghetstjenester for hjemmeboende. Trygghetstjenestene er samlet i en Trygghetspakke.

Kommunen har avtale med Telenor Norge  om leveranse av trygghetstjenester til hjemmeboende. Trygghetspakken inneholder:

  • Trygghetsalarm med mulighet for å koble opp ulike sensorer, som for eksempel dørsensor.
  • Brann-/røykvarsling. For å øke tryggheten i hjemmet tilbyr vi mottaker av trygghetsalarmtjeneste også brann-/røykvarsling. Denne blir knyttet til det samme alarmmottaket som trygghetsalarmen. Det er alarmmottaket som kontakter brannvesenet.
  • Tryggi-app for pårørende. Se informasjon på www.telenor.no.bedrift/tryggi

Du kan lese mer om Tryggi her: 

  1. Hvordan bruke Tryggi (pdf)
  2. Kom i gang for pårørende (pdf)  
  3. Samtykkeerklæring Tryggi (pdf)

Er det ellers noe du lurer på vedrørende trygghetsalarm, kan du ringe Bærum kommune ved Margrethe Løvlid mandag - fredag fra kl. 09.00 - 15.00:  906 38 816.

Ved eventuelle tekniske problem med trygghetsalarmen kan du ringe Support Telenor på telefon 67 11 00 66.

Ofte stilte spørsmål for deg som har en trygghetsalarmtjeneste i dag

Målgruppe

Trygghetstjenester kan innvilges til eldre, funksjonshemmede eller andre brukergrupper, som på grunn av sykdom har risiko for å falle eller av ulike grunner har behov for å tilkalle hjelp.

Elektronisk lås (e-lås)

Kommunen erstatter bruk av fysiske nøkler. Alle som mottar en trygghetstjeneste vil også få montert en elektronisk lås (e-lås) sammen med trygghetsalarmen. E-låsen er ikke synlig fra utsiden, og du fortsetter å bruke din egen nøkkel som i dag. E-låsen åpnes med et signal («digital nøkkel») som blir sendt fra en autorisert mobiltelefon. Mobiltelefonen brukes kun av autorisert helsepersonell.

Her finner du en informasjonsvideo om digital trygghetsalarm og sensorer.

Trygghetstjenestene innvilges etter en individuell vurdering og må søkes via Tildelingskontoret.

Trygghetsalarm

Utrykningstjenesten i Bærum kommune utføres av Stendi (tidligere Aleris Omsorg AS). Det betyr i praksis at når du utløser alarmen, og det blir vurdert et behov for utrykning, vil det være helsepersonell fra Stendi som reiser ut og hjelper deg. Stendi  har lang erfaring fra trygghetsalarmtjenesten i Oslo. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet, og medarbeiderne har lang erfaring i å gi kundene trygghet og hjelp av høy kvalitet.

Hovedleverandør av tjenesten er Telenor Norge AS. 

Trygghetsalarm og utfasing av fasttelefon

Alle kommunens trygghetsalarmer ble i 2017 byttet fra analoge (tilkoblet fasttelefonen) til digitale alarmer. Trygghetsalarmene er nå koblet direkte opp mot Telenor. Det sitter et SIM-kort i alarmboksen som står hjemme i brukers bolig. Alarmen virker via dette SIM-kortet, uavhengig av om bruker har telefon eller ikke.