Det er viktig for de fleste å kunne bevege seg fritt og være aktiv, også når man får kognitiv svikt og problemer med å orientere seg. Med en GPS kan en person fortsatt være aktiv og pårørende er trygge. 

Pårørende, helse- og omsorgspersonell og andre instanser kan benytte informasjonen som GPS enheten gir, til å lokalisere og bistå vedkommende. 

Kriterier for tildeling

  • kognitiv svikt
  • at en kan nyttiggjøre seg teknologien

Søke om lokaliseringstjeneste/GPS

Søknadsskjema finner du her. Du kan også ringe kommunens Tildelingskontor og be om å få søknadsskjema tilsendt, tlf. 67 50 40 50.

Film om lokaliseringstjenesten/ GPS: