Det er viktig at alle som har vært på russetur til Ios i Hellas og har symptomer, kontakter sin fastlege på dagtid eller legevakten, eller eventuelt 113 hvis situasjonen er alvorlig.

Antibiotika og vaksine - føre var

Som et føre-var-tiltak anbefaler vi at ungdommene som deltok på russeturen til Ios og de som har vært i nær kontakt med 18-åringen etter hjemkomst fra Ios, får en dose antibiotika på Asker og Bærum legevakt.

I tillegg anbefaler FHI en vaksine mot meningokokk B for denne gruppen. Dette for å kunne forhindre nye sykdomstilfeller på et senere tidspunkt.

Det kreves to doser vaksine med fire uker mellom 1. og 2. dose. Vaksinen vil gi beskyttelse ca. to uker etter andre dose.

Vaksinen er gratis for de som deltok på russeturen og for de som var nærkontakt med 18-åringen i løpet av helgen.

Drop-in vaksinering på Folkehelsekontoret, Smittevern og vaksinasjon i Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10 i Sandvika.  

  • Mandag 14. august kl. 09.00-11.00 og 13.00-15.00
  • Tirsdag 15. august kl. 09.00-11.00 og 13.00-15.00

Ta med legitimasjon.

Kun en ungdom smittet

Det er kun en som har vært smittet. Den andre ungdommen som innlagt på sykehus hadde ikke meningokokk B. Bakterien som ble påvist var en helt annen enn hos 18-åringen som døde av hjernehinnebetennelse.

Ofte stilte spørsmål og svar

2-10 dager, men i veldig sjeldne tilfeller kan det gå lengre tid. Det vanligste er 3-4 dager

Den har effekt med en gang og reduserer risiko (90 prosent) for at du skal bli syk eller smitte andre dersom du allerede er smittet.

Den vanligste vaksinen beskytter mot fire varianter av hjernehinnebetennelse (ACWY) som ses oftest hos norsk ungdom. Vaksinen mot ACWY er gratis for ungdom i Bærum.

Det er også en vaksine mot type B som er vanlig i andre land. Denne gis som reisevaksine, for eksempel til ungdom som skal studere eller delta på store samlinger i utlandet. Det er lenge siden denne typen var vanlig i Norge, men den forekommer.

Den ekstraordinære smitterisikoen for en farlig bakterie variant (invasiv meningokokk B) er knyttet til ungdommer som var tett sammen i uke 30.

For andre gjelder samme råd som tidligere, basert på risiko for hjernehinnebetennelse blant ungdom i Norge. Vaksine mot ACWY variantene dekker de som hyppigst gir sykdom blant unge, men for å få full beskyttelse mot alle varianter som sirkulerer, bør en også ta vaksine mot meningokokk B. Dette rådet er enda sterkere dersom en skal delta på russefeiring i utlandet.

Antibiotika reduserer betydelig risiko for sykdomsutvikling, 90 prosent. Dersom man blir syk, vil antibiotika virke godt om behandling starter raskt.

Vaksinene har god beskyttende effekt mot alvorlig sykdomsutvikling.

Sannsynlighet for å bli smittet er vanligvis liten og sannsynligheten for deretter å bli syk er enda mindre.

Smittespredning øker i sammenhenger som ungdomsfester med tett kontakt, dans, roping og alkoholbruk. Smittespredning kan skje ved deling av flasker, sigaretter eller kyss. Lite søvn, sår hals og redusert allmenntilstand øker sjansen for å bli syk.

Etter antibiotika tablett regnes ikke ungdommen som smittefarlig. Effekten setter inn etter ca 2 timer.

Av personer som utsettes for smitte er det svært få som blir smittet og enda færre som blir syke. Dersom en er smittet kan man likevel bli bærer av bakterien i halsen uten selv å bli syk. Slike bærere er ikke uvanlig (10-17% av befolkningen) og disse kan smitte andre. Risiko for å spre smitte øker ved typisk russefesting adferd.

Antibiotika tabletten er ikke påvirket av alkohol inntak.

Vi pålegger ingen restriksjoner, men oppfordrer til å være bevisst at ungdomsfester med fulle lokaler, alkohol, tett kontakt med deling av kyss og flasker, øker smittespredning og at lite søvn og redusert allmenntilstand øker risiko for å bli syk.

Ja, det kan de. Se åpningstidene over.

For bekymringer rundt smitte kan ungdom ta kontakt med helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom eller helsesykepleier på skolen (kontaktinformasjon finner du på skolens nettside)

For spørsmål om smitte og vaksiner kan du ta kontakt Folkehelsekontoret (67 50 32 00)

Symptomer

De første symptomene er ofte vage og kan ligne influensa.

Typiske symptomer kan være:

  • feber med frysninger
  • hodepine
  • kvalme
  • oppkast/diare
  • allmenntilstanden er ofte sterkt nedsatt.

Det kan oppstå små hudblødninger, røde eller blårøde prikker eller nakkestivhet - det er alvorlige symptomer. Ved mistanke om sykdom er det viktig å ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Mer informasjon om hjernehinnebetennelse: