Ring 116 117 før du møter opp på legevakten.

Telefon: 116 117 - Døgnåpen legevakt

Oppholder du deg utenfor Asker og Bærum kommune ring (+47) 67 55 27 70.

Ikke møt opp på legevakten uten avtale – ring først: 116117. Har du ikke avtale må du vente utenfor legevakten.

Nøkkelinformasjon

Når du trenger legehjelp:

 • Ring fastlegen din i åpningstiden.
 • Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv.​

Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Derfor bør du alltid ringe fastlegen din først. 

 • Legevakten kan hjelpe deg når du trenger øyeblikkelig hjelp og fastlegen ikke er tilgjengelig.
 • Fastlegen kan hjelpe deg når du raskt trenger hjelp i fastlegens åpningstid.

Ring 113 ved ulykker, alvorlige hendelser og ved disse symptomene:

 • akutte lammelser i ansikt eller arm og/eller uforklarlig ustøhet
 • akutt språkforstyrrelse: plutselig oppstått utydelig tale/finner ikke ord
 • bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • når hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • ved brystsmerter i mer enn fem minutter, uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme
 • personer som bor eller oppholder seg i kommunen og har behov for øyeblikkelig hjelp
 • personer som er på reise i kommunen og har behov for øyeblikkelig hjelp

Før du tar kontakt med legevakten, bør du ha vurdert om fastlegen kan hjelpe deg i stedet.

Hvis du, eller noen du kjenner, har vært utsatt for vold i nære relasjoner oppfordrer vi deg til å ringe Asker og Bærum legevakt - telefon 116 117 - for samtale. Du kan også komme direkte til legevakten. Du vil få nødvendig oppfølging om du har behov for det.

Hvis du, eller noen du kjenner, har vært utsatt for seksuelt overgrep eller seksuell vold oppfordrer vi deg til å ta kontakt med overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen, telefon 32 25 41 70.

Du kan også møte direkte, adresse Rosenkrantzgata 17, 3018 Drammen

Når du kommer til legevakten er det en fordel om du har med:

 • oversikt over faste medisiner
 • navnet på din fastlege
 • frikort - hvis du har
 • relevante medisinske papirer (rapport fra sykehus eller lignende)
 • legitimasjon

Du betaler egenandel for behandling ved legevakten, med mindre du har frikort.
Barn under 16 år betaler ikke egenandel. Forbruksmateriell som medisiner og bandasjer kommer i tillegg til egenandel og dekkes ikke av frikort. 

Grunnet pandemien kan du ikke benytte deg av betalingsautomaten vår. Du får faktura på SMS eller tilsendt giro, begge er fritatt gebyr ved første utsendelse. Ved spørsmål send mail til lvregnskap@baerum.kommune.no. Har du ikke mail kan du ringe på 976 91 644.

Dersom du opplever at du ikke har fått nødvendig hjelp eller at du er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Klagen sendes til Bærum kommune som er vertskommune for legevakten. Send klagen til post@baerum.kommune.no  eller Asker og Bærum legevakt, Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika og merk med "Klage".

Alle henvendelser blir behandlet individuelt og i henhold til personvernlovgivningen. Alle får svar med opplysning om videre klagerett.

Om du har blitt påført skade etter behandlingssvikt hos Legevakten, kan du ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme erstatningskrav. Her finner du deres side.

Aktuelle lover

Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

Akuttmedisin for legevaktpersonell er et obligatorisk kurs for helsepersonell som jobber på legevakt. Kurset er godkjent som emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin.

Kurset består av et forberedende nettkurs som må bestås før det oppmøtebaserte kurset. Nettkurs (NKLM- ekstern side)

Oppmøtebasert kurs gjennomføres over to påfølgende dager.

Kursdatoer for 2021 kommer.

Kurssted er Kunnskapssenteret i Sandvika. Kursavgift 5 000 kr. Påmelding på e-post til: germar.schneider@baerum.kommune.no . Kurset er godkjent til Legeforeningen.

Åpningstider

Døgnåpen legevakt

Telefon

116 117

Besøksadresse

Sogneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum. Legevakten ligger ved Bærum sykehus.

Postadresse:

Asker og Bærum legevakt
Bærum kommune 
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Spørsmål om betaling: