Rehabiliteringsopphold på Lønnås er et tidsbegrenset tilbud til personer som trenger opphold i heldøgns institusjon.

Hva er rehabiliteringsopphold?

 • Tiltaket skal være første fase i et rehabiliteringsforløp. Søker har behov for tverrfaglig tilnærming på grunn av kompleksitet i sykdomsbildet.
 • Det settes tydelige mål for oppholdet. Målet kan være å gjenvinne tapte funksjoner etter sykdom og skade samt styrke egen mestringsevne. Under oppholdet skal det lages planer for det videre rehabiliteringsforløpet, som kan videreføres i eget hjem.

Formål med rehabiliteringsopphold kan være

 • å opprettholde eller gjenvinne funksjonsnivå etter sykdom eller skade.
 • medisinsk vurdering, avklaring og behandling.

Tilbud om fysio- og ergoterapitjenester inngår i rehabiliteringsoppholdet, som et ledd i behandling og tilrettelegging med hjelpemidler i eget hjem. 

Hvem kan søke?

Rehabiliteringsopphold på Lønnås kan være aktuelt for deg som

 • har hatt et betydelig funksjonsfall grunnet akutt sykdom eller skade, eller betydelig forverring av kjent sykdom.
 • har behov for tverrfaglig rehabilitering og medisinsk oppfølging i en heldøgns institusjon, i den første opptreningsfasen.
 • har behov for å styrke egen mestring i eget hjem.

Hvordan søke?

 • For pasienter som utskrives fra sykehus, sender sykehuset helseopplysninger direkte til Tildelingskontoret.
 • For hjemmeboende benyttes skjema for egensøknad med legeopplysninger fra fastlege.

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Hva skjer videre?

 • Tildelingskontoret foretar faglig vurdering og behandler søknader på bakgrunn av helseopplysninger og dialog med sykehuset. Sykehuset formidler informasjon om tildelt opphold.
 • For hjemmeboende kontakter saksbehandler deg for vurderingsmøte og kartlegging av behov, før vedtak fattes. Saksbehandler informerer om tildelt plass.

Når får jeg svar på søknaden?

 • Tiden det tar, vil avhenge av hvor akutt eller omfattende behovet ditt er. Pasienter som skal ut fra sykehus blir prioritert, jamfør Samhandlingsreformen.

Tilbakemelding på kvalitet.

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet. 

Skjema - Tilbakemelding på kvalitet

Hva koster det?

Se oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg her

Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

 

Kontakt Tildelingskontoret

Telefontid

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Telefontid i uke 27 - 32
Tlf: 67 50 40 50
Mandag–fredag kl. 9.00–11.00

Egenandelsgruppen (Tildelingskontoret)

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.

CAN Altea

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl 1200 – 1400.

Besøksadresse: 

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika