Lønnås helsehus og rehabilitering

Velkommen til Lønnås korttidsplasser (tidsbegrenset opphold)

Lønnås Helsehus avd Vallerhjemmet har to korttidsavdelinger med til sammen 42 korttidsplasser.

Felles for alle pasientene som kommer til oss er at de får tilbud om midlertidig opphold på institusjon. Valler sykehjem ligger sentralt til i nærheten av Sandvika.

Helsehuset har enerom med eget bad, wc og tv.

Tidsbegrenset opphold i helsehus

Tidsbegrenset opphold i helsehus er et målrettet tilbud til hjemmeboende og personer som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger nødvendig medisinsk avklaring, rehabilitering eller opptrening for igjen å kunne bo hjemme og mestre dagliglivets aktiviteter. 

Målet med korttidsopphold kan være kartlegging av helsetilstand og funksjonsevne, rehabilitering og opptrening, for å kunne komme tilbake til eget hjem. Det er individuell vurdering på hvor når du er utskrivningsklar.

Utfordringene må være så komplekse at behovet for medisinsk oppfølging, helsehjelp, fysioterapi og ergoterapitjenester ikke kan dekkes av tjenestetilbud i eget hjem.

Du må medbringe egne toalettsaker, medisiner og rent tøy. Helsehuset har ikke tilbud om vask av privattøy. Det anbefales ikke å medbringe verdisaker.

Personalet kan bistå med bestilling av pasientreiser og taxi. Ved behov for taxi betales dette av pasienten, du kan selv søke refusjon på HelseNorge.

Reise til disse behandlingene dekkes - Helsenorge Ved behandling på sykehuset dekkes egenandel av pasienten. Det er egenandel på oppholdet Ved behandling på sykehuset dekkes egenandel av pasienten.

Formål med oppholdet i avdelingen: 

 • Målrettet innsats for å gjenvinne/opprettholde funksjonsnivå etter sykdom/skade
 • Medisinsk vurdering, avklaring og behandling
 • Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
 • Avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • Hjelp til å mestre dagliglivets utfordringer
 • Tjenestens omfang og nivå vil bli tilpasset pasientens funksjonsnivå og / eller helsetilstand
 • På korttidsavdelingen tilbys det legetilsyn, fysioterapi og ergoterapi ut fra en behovsvurdering. Omfanget vurderes individuelt.

Avdelinger 

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Avdeling 2. etasje er en korttidsavdeling med 22 korttidsrom


67 50 61 86
(Nødnummer: 480 27 734)*
  Avdelingssykepleier Monica Winger 67 50 61 96

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Avdeling 3 . etasje er en korttidsavdeling med 22 korttidsrom


67 50 66 81
(Nødnummer 480 12 862*)
  Avdelingssykepleier Ann-Therese Bjarkhaug  67 50 66 92

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Lønnås omsorgsbolig   67 50 66 94/95

(Nødnummer: 480 20 050)* 
  Avdelingssykepleier Ann-Therese Bjarkhaug 67 50 61 96

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Tilbud

Måltider

Middag kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost, lunsj og aftensmat tilberedes og serveres på avdelingen. 

 • Frokost: kl. 08.00-10.00 etter ønske
 • Lunsj: kl. 12.30
 • Middag: kl. 16.00
 • Aftens: kl. 19.00
 • Senkvelds: kl. 20.00/21.00

Mellommåltid etter behov og ønsker.

Lege, fysioterapeut, ergoterapeut

Institusjonen har lege til stede alle ukedager. Til sammen har vi 3 legeårsverk tilknyttet Lønnås.

Lønnås har en egen fysioterapiseksjon og ergoterapiseksjon tilknyttet huset.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier tilgjengelig. Personalet på helsehuset kan være behjelpelig med å bestille time. Frisør og fotpleier er selvstendig næringsdrivende, og betaling skjer direkte til frisør, som også har betalingsterminal.

 

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Stedet har ikke spesifiserte besøkstider.

Telefon

Sentralbord: 67 50 67 00 / (nødnummer når vakttelefon og fasttelefon ikke er i funksjon, står under hver enkelt etasje)

Besøksadresse

Følg oss på Facebook