Lønnås helsehus og rehabilitering

Lønnås helsehus blir pusset opp og der derfor flyttet til tidligere Vallerhjemmet, Lindelia 11, 1338 Sandvika.

Lønnås helsehus har 44 korttidsplasser. 

Avdelinger 

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Avdeling 2. etasje er en korttidsavdeling med 22 korttidsrom


67 50 61 86
(Nødnummer: 480 27 734)*
  Avdelingssykepleier Monica Winger 67 50 61 96

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Avdeling 3 . etasje er en korttidsavdeling med 22 korttidsrom


67 50 66 81
(Nødnummer 480 12 862*)
  Avdelingssykepleier Ann-Therese Bjarkhaug  67 50 66 92

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Lønnås omsorgsbolig   67 50 66 94/95

(Nødnummer: 480 20 050)* 
  Avdelingssykepleier Ann-Therese Bjarkhaug 67 50 61 96

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Tilbud

Måltider

Middag kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost, lunsj og aftensmat tilberedes og serveres på avdelingen. 

  • Frokost: kl. 08.00-10.00 etter ønske
  • Lunsj: kl. 12.30
  • Middag: kl. 16.00
  • Aftens: kl. 19.00
  • Senkvelds: kl. 20.00/21.00

Mellommåltid etter behov og ønsker.

Lege, fysioterapeut, ergoterapeut

Institusjonen har lege til stede alle ukedager. Til sammen har vi 3 legeårsverk tilknyttet Lønnås.

Lønnås har en egen fysioterapiseksjon og ergoterapiseksjon tilknyttet huset.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier tilgjengelig. Personalet på helsehuset kan være behjelpelig med å bestille time. Frisør og fotpleier er selvstendig næringsdrivende, og betaling skjer direkte til frisør, som også har betalingsterminal.

 

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Stedet har ikke spesifiserte besøkstider.

Telefon

Sentralbord: 67 50 67 00 / (nødnummer når vakttelefon og fasttelefon ikke er i funksjon, står under hver enkelt etasje)

Besøksadresse

Følg oss på Facebook