Helmerveien omsorgsboliger

Bildet er hentet fra Google Streetview på internett.

Her kan du lese om regler for besøk ved omsorgsboligen under pandemien

Helmerveien omsorgsboliger er leiligheter man søker om via Tildelingskontoret. Dette er et omsorgsbolig-tiltak uten tilsyn. Leietagerne mottar hjelp fra hjemmebaserte tjenester i henhold til vedtak som andre hjemmeboende.  Søknad finner du her.

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Besøksadresse

Helmerveien 14
1363 HØVIK

Reise til Helmerveien omsorgsboliger

    Reise fra Helmerveien omsorgsboliger