Helmerveien omsorgsboliger

Bildet er hentet fra Google Streetview på internett.

Helmerveien omsorgsboliger er leiligheter man søker om via Tildelingskontoret. Dette er et omsorgsbolig-tiltak uten tilsyn. Leietagerne mottar hjelp fra hjemmebaserte tjenester i henhold til vedtak som andre hjemmeboende.  Søknad finner du her.

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Besøksadresse

Helmerveien 14
1363 HØVIK

Reise til Helmerveien omsorgsboliger

    Reise fra Helmerveien omsorgsboliger