Spire og gro er et samarbeid mellom Arbeid og aktivitet, Voksenopplæringssenteret, Flyktningkontoret og NAV Bærum. Prosjektet startet i 2019 med tilskuddsmidler fra IMDi, for å utvikle tilpassede fagopplæringsløp med integrert norskundervisning. Samarbeidet og tiltaket fortsetter som en del av ordinær drift i seksjonen Arbeid og inkludering, tjenestested Arbeid og aktivitet, fra 2022.

Spire og gro

Hvem er deltakerne?

Spire og gro er rettet mot flyktninger i introduksjonsprogrammet, med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. Deltakerne har begrenset utbytte av klasseromsundervisning og ofte lav språklig progresjon. Samtidig har deltakerne et stort ønske om å delta i norsk arbeidsliv og bli økonomisk selvstendige, og mange av flyktningene har mye arbeidserfaring fra hjemlandet.

Hva er Spire og gro?

Spire og gro tilbyr blant annet tilpassede fagopplæringsløp med integrert norskundervisning, med hensikt å gi deltakerne dokumentert kompetanse, som kan styrke muligheten for varig arbeid. I kombinasjon med norskkurs på Voksenopplæringssenteret får deltakerne muligheten til å lære både fag og språk gjennom arbeidstrening. De får praktisk innføring i norsk arbeidsliv i Bærum Arbeidssenter, og tett oppfølging av norsklærer og veiledere med praktisk utdanning, erfaring og kompetanse innen arbeid med flyktninger og innvandrere. I Spire og gro får deltakerne kartlagt realistiske yrkesmuligheter, valg av arbeid, og veiledning i jobbsøk, samt at de kan få hjelp til å skrive CV og søknader. Spire og gro holder til på Wøyen gård og Emma Hjorth.

 Hva gjør vi?

  • Enkelt grøntarbeid som gressklipping m.m.
  • Serviceoppdrag.
  • Snekkerarbeid, reparasjon og vedlikehold.
  • Renhold.
  • Kantine og matproduksjon.
  • Kafé, servering og kundeoppfølging.
  • Butikk, kasseopplæring, innsalg og service.
  • Foredling og produksjon av gårdsprodukter som syltetøy, juice og honning.
  • Eksterne arbeidstreningsplasser.

Produkter og materialet

Her kan du se produkter og materialet utviklet i løpet av prosjektperioden.

Grønt vedlikehold

Renhold

Mat

Arbeidslivskunnskap

Språk

Digital kompetanse

Kontaktinformasjon Spire og gro

Spire og gro

Tlf: 67 50 88 50 (tast 2)