Skui seniorsenter

Skui seniorsenter holder til i Skui Grendehus. Bildet er hentet fra webben barumvestrc.no

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Vi vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Vi serverer mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Nøkkelinformasjon

 • Senteret er brukerdrevet med økonomisk støtte fra Bærum kommune. 
 • Brukerstyrets leder: Arnfinn Strand-Hansen tlf. 474 00 041 og e-postadresse: arnstrah@me.com

Program

Tilbud

 • Kafé
 • Grupper
 • Foredrag og underholdning.
 • Trim med fysioterapeut - lett
 • Trim med fysioterapeut - vanlig
 • Trimsykkel og romaskin
 • Bibliotek
 • Sosialrådgivere
  Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Rykkinn seniorsenter tlf. 67 50 91 90.

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

senteret 

 • Tirsdag og torsdag kl. 10 - 14 

kafé 

 • Tirsdag og torsdag kl. 10 - 14 

Telefon

476 07 796

E-post

skuisenior@gmail.com

Besøksadresse

Skuiløkka 13
1340 SKUI