Kolsås seniorsenter

Kolsås seniorsenter. Bildet fra Google Street View.

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Vi vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Vi serverer mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Nøkkelinformasjon

Tilbud

 • Meny (pdf)
 • Kurs og grupper
 • Foredrag og underholdning.
 • Sosialrådgivere
  Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Rykkinn seniorsenter tlf. 67 50 91 90.
 • Fotpleie tirsdag-torsdag, timebestilling: tlf. 470 10 694

Kolsås program

 

Fast Arrangement Quiz
Dag, dato og tid tirsdager kl. 12.00 - Oppstart 9. januar

 

Fast Arrangement Dataveiledning med Seniornett 
Dag, dato og tid tirsdager kl. 10.00 - Oppstart 9. januar

 

Fast Arrangement Pianist spiller hyggemusikk
Dag, dato og tid tirsdager kl. 13.00 - Oppstart 9. januar

 

Fast Arrangement Boccia
Dag, dato og tid onsdager kl. 12.00 - Oppstart 10. januar

 

Fast Arrangement Film, følg med på oppslag!
Dag, dato og tid onsdag kl 11.00 - 1 gang per måned

 

Fast Arrangement Hyggekveld (mat, vin og underholdning)
Dag, dato og tid torsdag kl 17.00 - 8. februar og 11. april - påmelding

 

Fast Arrangement Turer 
Dag, dato og tid 23. februar, 26. april og 7.juni - påmelding. Se oppslag 

 

Arrangement Start påskelotteri
Dag, dato og tid tirsdag 27. februar

 

Arrangement Påskelunsj – påmelding
Dag, dato og tid tirsdag 19. mars kl. 13.30

 

Arrangement Påsken i ord og toner
Dag, dato og tid torsdag 21. mars kl 11.30

 

Arrangement Sommerlunsj
Dag, dato og tid torsdag 13. juni kl 13.30 - påmelding

 

 

Gruppe Arbeidsstue
Dag, dato og tid tirsdag kl 10.00 - Startdato 9. janua
Gruppeleder Selvdreven

 

Gruppe Litteratur, andre tirsdag i måneden
Dag, dato og tid tirsdag kl 11.00 - Startdato 9. januar
Gruppeleder Marit Foss
Gruppe Boccia
Dag, dato og tid onsdag kl. 12.00 - Startdato 10. januar
Gruppeleder Kjell Struksnæs

 

Gruppe Engelsk samtale
Dag, dato og tid onsdag kl. 10.00 - Startdato 10. januar
Gruppeleder Ranveig Bugge

 

Gruppe Strikkekafe
Dag, dato og tid onsdag kl. 11.00 - Startdato 10. januar
Gruppeleder Selvdreven

 

Gruppe Snekkerbua
Dag, dato og tid onsdag kl. 10.00 - Startdato 10 januar
Gruppeleder Selvdreven

 

 

Kurs Sterk og stødig
Dag, dato og tid mandag kl 11.30 - Startdato 15. januar
Gruppeleder/Påmelding Milena/67 50 88 00

 

Kurs Line Dance
Dag, dato og tid tirsdag kl. 15.30 - Startdato 15. januar
Gruppeleder/Påmelding Anne Olsen/950 35 303

 

 

Fast Arrangement Georg Reiss: «Alene»
Dag, dato og tid torsdag 1. februar kl. 11.30

 

Fast Arrangement Knut Magne Ellingsen: «Ole Brumm og det gode livet»
Dag, dato og tid torsda 15. februar kl. 11.30

 

Fast Arrangement Kjell Hovde (Kjelvis) og Fred Finsen: «Viser og ved»
Dag, dato og tid torsdag 7. mars kl. 11.30

 

Fast Arrangement Dr. Theol Trond Bakkevig: «Krig og religion»
Dag, dato og tid torsda 14. mars kl. 11.30

 

Fast Arrangement Musikk med elever fra Musikklinjen ved Rud videregående skole
Dag, dato og tid torsdag 4. april kl. 11.30

 

Fast Arrangement Informasjon om Atri-X, Velferdsteknologi
Dag, dato og tid torsdag 18. april kl. 11.30

 

Fast Arrangement «Arnegull» Junker Østensen, piano
Dag, dato og tid torsdag 2. mai kl. 11.30

 

Arrangement Ernæringsfysiolog fra Kjøkkentjenesten Bærum storkjøkken: «kosthold og ernæring»
Dag, dato og tid torsdag 23. mai kl. 11.30

 

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

Senteret 

 • Tirsdag - torsdag, kl. 9-15

Kafé

 • Tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
 • Middag: tirsdag, onsdag og torsdag kl 13.30 

Telefon

950 35 303

E-post

kolsas.seniorsenter@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Brynsveien 136
1352 KOLSÅS

Reise til Kolsås seniorsenter

  Reise fra Kolsås seniorsenter