Kolsås seniorsenter

Kolsås seniorsenter. Bildet fra Google Street View.

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Vi vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Vi serverer mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Nøkkelinformasjon

Tilbud

 • Meny (pdf)
 • Kurs og grupper
 • Foredrag og underholdning.
 • Sosialrådgivere
  Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Rykkinn seniorsenter tlf. 67 50 91 90.
 • Fotpleie tirsdag-torsdag, timebestilling: tlf. 470 10 694

Kolsås program

 

Fast Arrangement Quiz
Dag, dato og tid tirsdager kl. 10.00 - Oppstart 8. august

 

Fast Arrangement Dataveiledning med seniornett 
Dag, dato og tid tirsdager kl. 10.00 - Oppstart 15. august

 

Fast Arrangement Pianist spiller hyggemusikk
Dag, dato og tid tirsdager kl. 13.00 - Oppstart 8. august

 

Fast Arrangement Boccia
Dag, dato og tid onsdager kl. 12.00 - Oppstart 9. august

 

Fast Arrangement Hyggekveld
Dag, dato og tid torsdager kl 17.00 - 7. september, 9. november - påmelding

 

Fast Arrangement Turer 
Dag, dato og tid se oppslag 15. september, 27. oktober, 24. november - påmelding 

 

Arrangement Musiker Terje Bekkedal: «Trekkspillets historie»
Dag, dato og tid torsdag 31. august. kl. 11.30

 

Arrangement Tidl. generalsekretær i Røde Kors Odd Grann: «Oslos gamle byoriginaler»
Dag, dato og tid torsdag 14. september kl. 11.30

 

Arrangement WWB trio (Werner/Winther/Beranek): «Gamle kjente kjære melodier»
Dag, dato og tid torsdag 5. oktober kl 11.30

 

Arrangement Arrangement Redaktør Helge Simonnes: «Arven etter Donald Trump…»
Dag, dato og tid torsdag 19. oktober kl. 11.30

 

Arrangement Pianist Monica Munkvold Døsen: «En pianists reise»
Dag, dato og tid torsdag 2. nov. kl. 11.30

 

Arrangement Start julelotteri – trekning 12. desember
Dag, dato og tid tirsdag 14. november. kl. 17.00

 

Arrangement Foredragsholder Øyvind Jahr: «På tur i kroppen»
Dag, dato og tid torsdag 16. november kl. 11.30

 

Arrangement Musikerne Genek og Egil: «Gladjazz»
Dag, dato og tid torsdag 30. november kl. 11.30

 

Arrangement Forfatter Thor Gotaas: «På loffen»
Dag, dato og tid torsdag 14. desember kl. 11.30

 

Arrangement Julelunsj – påmelding
Dag, dato og tid torsdag 14. des. 13.30

 

Arrangement «Julen i ord og toner» med prest og kantor fra Helgerud kirke
Dag, dato og tid torsdag 21. desember 12.30

 

 

Gruppe Arbeidsstue
Dag, dato og tid tirsdag kl 10.00 - Startdato 15. august 
Gruppeleder Selvdreven

 

Gruppe Litteratur, andre tirsdag i måneden
Dag, dato og tid tirsdag kl 11.00 - Startdato 12. september
Gruppeleder Marit Foss
Gruppe Boccia
Dag, dato og tid onsdag 9. august kl. 12.00 - Startdato 9. august
Gruppeleder Kjell Struksnæs

 

Gruppe Engelsk samtale
Dag, dato og tid onsdag kl. 10.00 - Startdato 16. august 
Gruppeleder Ranveig Bugge

 

Gruppe Strikkekafe
Dag, dato og tid onsdag kl. 11.00 - Startdato 16. august
Gruppeleder Selvdreven

 

Gruppe Snekkerbua
Dag, dato og tid onsdag kl. 10.00 - Startdato 16. august
Gruppeleder Selvdreven

 

 

Kurs Sterk og stødig - påmelding. 67 50 88 00
Dag, dato og tid mandag 4. september kl 11.30 - Startdato 4. september
Gruppeleder/Påmelding Milena/67 50 88 00

 

Kurs Line Dance
Dag, dato og tid tirsdag kl. 15.30 - Startdato 5. september 
Gruppeleder Anne Olsen/950 35 303

 

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

Senteret 

 • Tirsdag - torsdag, kl. 9-15

Kafé

 • Tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
 • Middag: tirsdag, onsdag og torsdag kl 13.30 

Telefon

950 35 303

E-post

kolsas.seniorsenter@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Brynsveien 136
1352 KOLSÅS

Reise til Kolsås seniorsenter

  Reise fra Kolsås seniorsenter