Grunnet smitteutviklingen i Bærum kommune er seniorsentrene stengt for ordinær drift inntil ny oppdatering kommer. Daggruppetilbudet vil fortsette, og sosialrådgiverne vil være tilgjengelig for samtaler. Ta gjerne direkte kontakt på telefon med et av sentrene dersom du ønsker en prat.

Henie Onstad seniorsenter

Henie-Onstad seniorsenter, juli 2017. Fotograf: Kjell Ulstad. Bildet er funnet på Google.

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Vi vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Vi serverer mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Nøkkelinformasjon

 • Tjenesteleder er Arne Harald Foss
 • Avdelingsleder er Morten Heggelund
 • Brukerrådsleder: Anne Thomassen, 67 50 82 14

Program

Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik. Tlf. 67 50 82 00

E-post: hoes@baerum.kommune.no

Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Facebook: https://www.facebook.com/henieonstadseniorsenter/

Avdelingsleder Morten Heggelund

Smittevern hold 1m avstad, 2m ved fysisk aktivitet, vask hender og bruk sprit, vær hjemme når du føler deg dårlig

Senterets åpningstid KL
Mandag – fredag 08.00-15.30
Faste arrangementer KL
Quiz – spørrelek, og utlodning hver annen torsdag      
Første gang torsdag 14. januar 12:30 obs ny tid
Sang- og musikkstund, hver annen torsdag  
Første gang 21. januar           12:30 obs ny tid
SOSIALRÅDGIVER KL
Målfrid Kippenes og Johanna Hermes  

De som ønsker å gi en gave til Brukerrådet kan gjøre det på kontonummer 1503 15 18609.

 

kjøkken              telefon
Kontakt 67 50 82 13
fotterapi telefon
Toril Krogdahl - kl. 09.00-16.00     67 50 82 09
  928 05 892

 

BRUKERRÅD telefon
Anne Thomassen, leder  67 50 82 14

Møteplassen

Er du ny på senteret? Ta kontakt med Kristin Sollie og avtal tid for en prat og omvisning. Tlf. 67 50 82 00

Frokost

Frivillige hjelpere inviteres på frokost en torsdag i mnd. 1.gang 4. februar kl.09:00. Meld deg på senest dagen før. Se programmet

Dialogmøte

Brukerne inviteres til dialogmøte med avdelingsleder og brukerrådsleder. Hvordan oppleves «livet» på Henie Onstad seniorsenter? Er det noe du savner? Vi håper du kommer og deler dine tanker med oss!

Samtalegruppe

– sosialt samvær med tema etter behov eller ønske. Hørselshjelpemiddel mulig. Gruppen er ledet av sosialrådgiver Johanna Hermes. Påmelding. Hver torsdag kl.12:30. 

Foredrag. Du kan melde deg på foredrag fra tirsdag i uken før Påmelding til middag, foredrag og arrangementer senest dagen før.
Smitteverntiltakene gjelder inntil myndighetene og kommunelegen gir andre signaler

 

måned dag og dato kl. start arrangement
Juni Tor 3.  09.00   Frokost for frivillige hjelpere. Påmelding senest dagen før
Juni  Tir 15. 12.00   «Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre» markeres med informasjonsdisk
Juni Tir 25.  12.00   Brukerrådet inviterer til sommerfest
Juni Ons 23. 13.30   Rømmegrøt og spekemat

 

grupper dag kl. start Kontaktperson/
påmelding
Gå gruppe for dere mellom 60 og 70 år Man 10.30   Diakon Ellen Haave
Tysk samtale* Man 14.00   Johanna Hermes, Resepsjonen
Gutteklubben Tirs 10.00   Rune Johansen, Påmelding
Den Gylne Sparserstokken Tirs 11.00   Tove Dybesland
Spansk samtale* Tirs 13.00   Trine Jacobsen, resepsjonen
Strikkekafe * Tirs 11.00   Anne- Grethe Klæboe
Fransk lett samtale* Tirs 13.30   Johanna Hermes, resepsjonen
«Liv og glede» Tirs 13.30   Johanna Hermes, resepsjonen
Strikkekafé * Tirs 11.00   Kari Prestesæter
Fransk samtale 1 * Ons 11.00   Gunnar Bolstad, påmelding
Fransk samtale 2 * Ons 11.00   Jorun Westgaard, påmelding
Spansk samtale Ons 11.00   Påmelding, selvdreven
Boccia Ons 11.00   Kjell Myren
Hardtrim Tor 11.00   Bodil Isene, påmelding
Filosofi gruppe for herrer * Tor 11.00   Selvdreven, påmelding
Quiz * Tor 12.30   Wenche Håtun, påmelding
Sang og musikkstund * Tor 12.30   Kari Prestesæter, påmelding
Samtale gruppe Tor 12.30   Johanne Hermes, påmelding
Samtale gruppe Tor 12.30   Johanne Hermes, påmelding
Bibelgruppe * Fred 11.00   Diakon Ellen Haave
Tredreiing Tir
Tor
10.00-13.00    
Snekkerboden Man
Ons
Fre
10.00- 13.00   Påmelding senest dagen før
Hent nøkkel i resepsjonen
         

*gruppen møtes hver 14. dag

 

kurs dag kl. påmelding start Kursleder
Styrke 65+ Man 08.45 og 10.00 resepsjonen   Ragnhild Kyte Slåstuen
Qi gong Tirs 12.30 respsjonen   Grethe Noer
Styrke og balanse 1 Tirs og Tors 14.00
13.30
fortløpende   Friskliv og mestring 67 50 88 00
Hardtrim Ons 09.30 resepsjonen   Anita Bergom
Styrke og balanse 2 Ons og
fre
12.00
13.45
fortløpende   Friskliv og mestring
67 50 88 00
Sterk og stødig Ons 13.30 fortløpende   Friskliv og mestring
67 50 88 00
Hardtrim Fre 09.45 og 11.00 resepsjonen   Anita Bergom

Nærmere informasjon om grupper og pris på kurs i serviceskranken, eller kursleder. Informasjon om oppstart av kurs og grupper kommer senere

Tilbud

 • Meny
 • Kafé med middag
 • Kurs og grupper
 • Foredrag og underholdning.
 • Sosialrådgivere
  Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med senteret.
 • Fotpleier, kl. 9-16, timebestilling: tlf. 928 05 892
 • Utleie
 • Basseng

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

Senteret 

 • Mandag–fredag kl. 8–15.30

Kafé 

 • Mandag - fredag kl. 10.00-15.00.
 • Middag kl. 13. 30 -14.30

Telefon

67 50 82 00

E-post

hoes@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Sonja Henies vei 12
1363 HØVIK

Reise til Henie Onstad seniorsenter

  Reise fra Henie Onstad seniorsenter