Åpningstider

Senteret 

 • Mandag-fredag, kl. 8-16

Kafé 

 • Mandag-fredag kl. 9 - 15 
 • Middag kl. 13.30 - 14.30

Søndagskafé

 • Søndag 12 - 14

Telefon

67 50 82 00

E-post

hoes@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Sonja Henies vei 12
1363 HØVIK

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Vi vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Vi serverer mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Nøkkelinformasjon

Program

Tilbud

 • Meny februar 2018 (pdf)
 • Kafé med middag
 • Kurs og grupper
 • Foredrag og underholdning.
 • Forebyggende Team
  Forebyggende team tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med senteret.
 • Frisør, kl. 10-16, timebestilling: tlf. 67 54 29 20
 • Fotpleier, kl. 9-16, timebestilling: tlf. 67 50 82 09
 • Utleie
 • Basseng

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne i Forebyggende team:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og ansatte i Forbyggende team har taushetsplikt.