Henie Onstad seniorsenter

Henie-Onstad seniorsenter, juli 2017. Fotograf: Kjell Ulstad. Bildet er funnet på Google.

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Vi vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Vi serverer mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Nøkkelinformasjon

Tilbud

 • Meny (pdf)
 • Kafé med middag
 • Kurs og grupper
 • Foredrag og underholdning.
 • Sosialrådgivere
  Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med senteret.
 • Fotpleier, kl. 9-16, timebestilling: tlf. 928 05 892
 • Utleie
 • Basseng

Henie Onstad seniorsenter program

 

Faste Arrangement Spisefellesskap
Dag, dato og tid tirsdager kl. 13.30

 

Faste Arrangement Eftermiddagskaffe - siste tirsdag i måneden
Dag, dato og tid tirsdager kl. 17.00

 

Faste Arrangement Quiz eller Sang- og musikkstund
Dag, dato og tid torsdager kl. 12.00

 

Faste Arrangement Viseaften, Jazzaften, mannekengoppvisning og turer
Dag, dato og tid Oppslag på senter

 

Faste Arrangement Boccia i sesong
Dag, dato og tid Henvend deg til resepsjonen

 

Arrangement Knut A. Mugaas: "Russland/Kina med sideblikk til Ukraina"
Dag, dato og tid mandag 16. januar kl. 12.00

 

Arrangement Månedens middag
Dag, dato og tid torsdag 19. januar kl 16.00

 

Arrangement Ordfører Lisbeth Hammer Krogh: "2023-budsjettets satsninger og mål"
Dag, dato og tid mandag 23. januar kl. 12.00

 

Arrangement Hilde Henriksen Waage: "Spillet om Syria"
Dag, dato og tid mandag 30. januar kl. 12.00

 

Arrangement Stjernemøte: Carsten O. Five
Dag, dato og tid fredag 3. februar kl. 12.00

 

Arrangement Foredrag: Samefolkets dag
Dag, dato og tid mandag 6. februar kl. 12.00

 

Arrangement Petter B. Molaug: "Middelalder Oslo før, og nye planer"
Dag, dato og tid mandag 13. februar kl. 12.00

 

Arrangement Månedens middag
Dag, dato og tid torsdag 16. februar kl. 16.00

 

Arrangement Calle Moene: "Grunninntekt og ulikhet"
Dag, dato og tid mandag 20. februar kl. 12.00

 

Arrangement Jazzaften med ostefat
Dag, dato og tid torsdag 23. februar kl. 18.00

 

Arrangement Arne Johan Nilsen: "Samer i isen"
Dag, dato og tid mandag 27. februar kl. 12.00

 

Arrangement Mona Næss: "Arbeidsliv og EØS"
Dag, dato og tid mandag 6. mars kl. 12.00

 

Arrangement Sigbjørn Johanson: "Om Hans Børli"
Dag, dato og tid mandag 13. mars kl. 12.00

 

Arrangement Per Anders Nordengen: "Eldes med begeistring"
Dag, dato og tid mandag 20. mars kl. 12.00

 

Arrangement Tidl. Kommuneoverlege Fritz Leonard Nilsen: "Trafikksikkerhet - fra en leges perspektiv"
Dag, dato og tid mandag 27. mars kl. 12.00

 

Arrangement Viseaften med Geir Lystrup
Dag, dato og tid torsdag 30. mars kl. 18.00

 

Arrangement Dagstur til stortinget
Dag, dato og tid onsdag 12. april

 

Arrangement Ingeborg Moræus Hansen: "Alderdommen - tragedie"
Dag, dato og tid mandag 17. april kl. 12.00

 

Arrangement Klassisk matinèkonsert
Dag, dato og tid lørdag 29. april kl. 13.00

 

Arrangement Magnus Takvam: "Marie Takvam - diktning med bilder og opplesning"
Dag, dato og tid mandag 8. mai kl. 12.00

 

Arrangement Øyvind Bratberg: "UK etter ny Konge, statsminister og Exit"
Dag, dato og tid mandag 15. mai kl. 12.00

 

Arrangement 17. mai-feiring
Dag, dato og tid onsdag 17. mai kl. 10.30

 

Arrangement Helge Simonnæs: "Vladimir den hellige, når tyrann og kirken spiller på lag"
Dag, dato og tid mandag 22. mai kl. 12.00

 

Arrangement Kunsttur til Holmsbu
Dag, dato og tid onsdag 24. mai

 

Arrangement Henrik Syse: "Verdier i en dramatisk tid: Hvordan tar vi vare på det viktigste?"
Dag, dato og tid mandag 5. juni kl. 12.00

 

Arrangement Sommerfest for brukere
Dag, dato og tid torsdag 15. juni kl. 18.00

 

Arrangement Teknologiambassadørene: "Velferdsteknologi - så mye mer enn man tror"
Dag, dato og tid mandag 19. juni kl. 12.00

 

Arrangement St. Hans-feiring
Dag, dato og tid fredag 23. juni kl. 13.00

 

Grupper

 

Gruppe Sjakk
Dag og tid mandag kl 10.00 
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Snekkerbua
Dag og tid mandag kl 10.00 
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Gågruppe 60 - 70 år
Dag og tid mandag kl 10.30 
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Spinning
Dag og tid mandag kl 10.00 
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Spinning
Dag og tid mandag kl 11.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Seniordans
Dag og tid mandag kl 14.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe

Tysk samtale annen hver uke

Dag og tid mandag kl 14.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Gutteklubben trim
Dag og tid tirsdag kl 10.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Biljard
Dag og tid tirsdag kl 10.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Skyting
Dag og tid tirsdag kl 10.00 
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Den Gylne Spaserstokk
Dag og tid tirsdag kl 11.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Tredreiing
Dag og tid tirsdag kl 10.00 
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Strikkekafé

Dag og tid tirsdag kl 11.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Bridge faste bord
Dag og tid onsdag kl 09.30 
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Biljard for kvinner
Dag og tid onsdag kl 09.30
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Fransk samtale 1 - annen hver uke
Dag og tid onsdag 11.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Fransk samtale 2 - annenhver uke
Dag og tid onsdag 11.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Spansk samtale
Dag og tid onsdag kl 11.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Boccia
Dag og tid onsdag kl 11.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Biljard
Dag og tid onsdag kl 11.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Spinning
Dag og tid torsdag kl 10.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Stoltrim
Dag og tid torsdag kl 10.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Filosofigruppe for herrer - annenhver uke
Dag og tid torsdag kl 11.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Åpen bibelgruppe - annenhver uke
Dag og tid fredag kl 11.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Biljard
Dag og tid fredag kl 11.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Gruppe Shuffleboard
Dag og tid fredag kl 11.00
Gruppeleder/
Påmelding
 

 

Kurs

Kurs Trim i vann - 6 grupper på 40 min
Dag og tid mandag kl. 08.50
Kursleder
/Påmelding
67 50 82 00

 

Kurs Styrke 65+
Dag og tid mandag kl 09.00
Kursleder
/Påmelding
67 50 82 00

 

Kurs QiGong
Dag og tid tirsdag kl. 12.00 
Kursleder
/Påmelding
67 50 82 00

 

Kurs Styrke og balanse
Dag og tid tirsdag kl 14.00 - Oppstart 17. januar
Kursleder
/Påmelding
67 50 82 00

 

Kurs Bassengtrening - påmelding
Dag og tid onsdag kl 12.00 - 18.00
Kursleder
/Påmelding
67 50 82 00

 

Kurs Sterk og stødig
Dag og tid torsdager kl 09.30 
Kursleder
/Påmelding
67 50 82 00

 

Kurs Trim i vann - 6 grupper på 40 min
Dag og tid torsdag kl. 08.50
Kursleder/
Påmelding
67 50 82 00

 

Kurs Sterk og stødig
Dag og tid torsdag kl. 09.45 - Oppstart 19. januar
Kursleder/
Påmelding
67 50 82 00

 

Kurs Styrke og balanse
Dag og tid torsdag kl 14.00 - Oppstart 19. januar
Kursleder/
Påmelding
67 50 82 00

 

Kurs Hverdagsglede
Dag og tid torsdag 13.30 - Oppstart 13. april 
Kursleder/
Påmelding
67 50 82 00

 

Kurs Hardtrim
Dag og tid fredag kl 10.00
Kursleder/
Påmelding
67 50 82 00

 

Kurs Hardtrim
Dag og tid fredag kl. 11.00 
Kursleder/
Påmelding
67 50 82 00

 

Kurs Sterk og stødig
Dag og tid fredag kl. 12.30 - Oppstart 20. januar
Kursleder/
Påmelding
67 50 82 00

 

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

Senteret 

 • Mandag–fredag kl. 8–15.30

Kafé 

 • Mandag - fredag kl. 10.00-15.00.
 • Middag kl. 13. 30 -14.30

Telefon

67 50 82 00

E-post

hoes@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Sonja Henies vei 12
1363 HØVIK

Reise til Henie Onstad seniorsenter

  Reise fra Henie Onstad seniorsenter