Haslum seniorsenter

Haslum seniorsenter. Bildet fra Google Street View

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Vi vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Vi serverer mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Nøkkelinformasjon

Tilbud

 • Kafé
 • Meny 
 • Kurs og grupper
 • Foredrag og underholdning.
 • Sosialrådgivere
  Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Østerås seniorsenter tlf. 67 16 22 40
 • Utleie

Haslum seniorsenter program høst 2021

Nesveien 5, 1344 Haslum. Tlf. 902 43 363.

Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Senteret er kommunalt drevet med brukerstyrte aktiviteter

Avdelingsleder Eva Mesel Bøystad

Senteret åpner onsdag 11. august. Grupper og kurs starter første uke i september.

 

Senterets åpningstid Mandag - torsdag
kl. 10.00-14.00

 

Kafeteriaens åpningstid Mandag - torsdag
kl. 11.00-13.00

 

Faste arrangementer Faste arrangementer inkluderer:
Seniornettkafé, Visetreff, Jazzkonserter og foredrag. 
Dag og tid Se programmet for mer informasjon

 

Sosialrådgivning Vigdis Kim og Elin Vogt Bjerke
Telefon 67 16 22 40

 

Brukerrådsleder Pamela Voll E-post: pam.voll@gmail.com
Telefon 977 49 663

De som ønsker å bidra med frivillig egenbetaling til Brukerrådet kan betale til kontonummer 1602 57 74039 eller med Vipps til nr. 72377

 

Arrangement Brukerrådets årsmøte, og presentasjon av høstprogrammet
dag, dato og tid Tirsdag 21. september kl 12.15

 

Arrangement Visetreff v/Reidar Steffensen
dag, dato og tid Onsdag 29. september 12.15

 

Arrangement Lysbildeforedrag del 2, ved Connie Ursin: "Fra Tromsø til Grense Jakobselv"
dag, dato og tid Onsdag 6. oktober 12.15

 

Arrangement Jazzkafé: «Asker Swing Department» Salg av mat fra kl. 12.30
dag, dato og tid Torsdag 7. oktober 13.00

 

Arrangement Visetreff v/Reidar Steffensen
dag, dato og tid Onsdag 27. oktober 12.15

 

Arrangement Filmfremvisning ved Marcus Osen: "Det største spillet". En spennende film fra krigens dager i Norge
dag, dato og tid Onsdag 3. november 12.15

 

Arrangement Jazzkafé: «Tre turister» Salg av mat fra kl. 12.30
dag, dato og tid Torsdag 4. november kl 13.00

 

Arrangement Visetreff v/Reidar Steffensen
dag, dato og tid Onsdag 24. november kl 12.15

 

Arrangement Jazzkafé: Tres Amigos: «Karneval i Rio» Salg av mat fra kl.12.30
dag, dato og tid Torsdag 2. desember kl 13.00

 

Arrangement Julelunsj med musikalsk underholdning av Reidar Steffensen. Allsang. Påmelding til seniorsenteret.
dag, dato og tid Onsdag 15. desember kl. 13.00

 

 

Gruppe Snekring/sveiping
Dag og tid Mandag kl. 10.00
Kontaktperson Odd Fagerjord

 

Gruppe Seniornett kafè
Dag og tid Mandag kl. 10.00 
Kontaktperson Egil Roald

 

Gruppe Bridge
Dag og tid Mandag kl. 18.00
Kontaktperson Karen Berg-Nilsen

 

Gruppe Tegning/maling/forming
Dag og tid Mandag kl. 10.00 
Kontaktperson Karin Wæhle

 

Gruppe Treskjæring
Dag og tid Tirsdag kl 10.00
Kontaktperson Harry Solheim

 

Gruppe Porselensmaling
Dag og tid Tirsdag kl. 10.00
Kontaktperson Brit Holstad

 

Gruppe Håndarbeid
Dag og tid Onsdag kl 10.00
Kontaktperson Sidsel Hvoslef

 

Gruppe Snekring/sveiping
Dag og tid Onsdag kl 10.00 
Kontaktperson Odd Fagerjord

 

Gruppe Div. tre
Dag og tid Torsdag kl 10.00
Kontaktperson Åse Vegstein Wilson

 

Gruppe Akvarellmaling
Dag og tid Torsdag kl. 10.00
Kontaktperson Eva Ekstrøm

 

 

Kurs Trim inne
Dag og tid Tirsdag kl 10.15
Kursleder Eli Longva

 

Påmelding og nærmere informasjon om grupper og pris på kurs fås i resepsjonen. Tlf. 90 24 33 63

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

Senteret 

 • Mandag - torsdag kl. 10-14

Kafé 

 • Mandag - torsdag kl. 11-13 

Telefon

902 43 363

Besøksadresse

Nesveien 5
1344 HASLUM

Reise til Haslum seniorsenter

  Reise fra Haslum seniorsenter