Haslum seniorsenter

Haslum seniorsenter. Bildet fra Google Street View

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Vi vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Vi serverer mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Nøkkelinformasjon

Tilbud

 • Kafé
 • Kurs og grupper
 • Foredrag og underholdning.
 • Sosialrådgivere
  Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Østerås seniorsenter tlf. 67 16 22 40
 • Utleie

Haslum seniorsenter program våren 2022

Nesveien 5, 1344 Haslum. Tlf. 902 43 363.

Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Senteret er kommunalt drevet med brukerstyrte aktiviteter

Tjenesteleder Morten Heggelund

Avdelingsleder Eva Mesel Bøystad

Grupper og kurs starter første uke i september.

 

Senterets åpningstid Mandag - torsdag
kl. 10.00-14.00

 

Kafeteriaens åpningstid Mandag - torsdag
kl. 11.00-13.00

 

Faste arrangementer Faste arrangementer inkluderer:
Seniornettkafé, Visetreff, Jazzkonserter og foredrag. 
Dag og tid Se programmet for mer informasjon

 

Sosialrådgivning Vigdis Kim og Elin Vogt Bjerke
Telefon 67 16 22 40

 

Brukerrådsleder Pamela Voll E-post: pam.voll@gmail.com
Telefon 977 49 663

De som ønsker å bidra med frivillig egenbetaling til Brukerrådet kan betale til kontonummer 1602 57 74039 eller med Vipps til nr. 72377

 

Arrangement Reidar Steffensen og Vivi - Lill: «Visetreff»
dag, dato og tid Onsdag 25. mai kl. 12.15

 

Arrangement Marit Bakke og Reidar Solsvik fra Kon Tiki museet: "Thor Heyerdahl og drømmen om paradis"
dag, dato og tid Onsdag 8.juni kl.12.15

 

Arrangement Sommerlunsj med allsang ved Reidar Steffensen og Vivi-Lill . Påmelding til senteret
dag, dato og tid Onsdag 15.juni kl. 13.00

 

 

Gruppe Snekring/sveiping
Dag og tid Mandag 3.jan kl.10.00
Kontaktperson Odd Fagerjord

 

Gruppe Seniornett kafè
Dag og tid Mandag 10.jan kl.10.00
Kontaktperson Egil Roald

 

Gruppe Bridge
Dag og tid Mandag 10.jan kl.18.00 
Kontaktperson Terje Hennum

 

Gruppe Tegning/maling/forming*
Dag og tid Mandag 10.jan kl.10.00
Kontaktperson Karin Wæhle

 

Gruppe Treskjæring
Dag og tid Tirsdag 11.jan kl.10.00
Kontaktperson Harry Solheim

 

Gruppe Porselensmaling
Dag og tid Tirsdag 4.jan kl.10.00
Kontaktperson Brit Holstad

 

Gruppe Håndarbeid
Dag og tid Onsdag 5.jan kl.10.00
Kontaktperson Sidsel Hvoslef

 

Gruppe Snekring/sveiping
Dag og tid Onsdag 5.jan kl.10.00
Kontaktperson Odd Fagerjord

 

Gruppe Div. tre
Dag og tid Torsdag 6.jan kl.10.00
Kontaktperson Åse Vegstein Wilson

 

Gruppe Akvarellmaling
Dag og tid Torsdag 13.jan kl.10.00
Kontaktperson Emmy-Ann S. Lie

 

*Annenhver uke

 

Kurs Trim inne
Dag og tid Tirsdag 4.januar kl.10.15
Kursleder Eli Longva

 

 

Kurs Trim inne
Dag og tid Torsdag 6.januar kl 10.15
Kursleder Eli Longva

Påmelding og nærmere informasjon om grupper og pris på kurs fås i resepsjonen. Tlf. 90 24 33 63

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

Senteret 

 • Mandag - torsdag kl. 10-14

Kafé 

 • Mandag - torsdag kl. 11-13 

Telefon

902 43 363

E-post

haslum.seniorsenter@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Nesveien 5
1344 HASLUM

Reise til Haslum seniorsenter

  Reise fra Haslum seniorsenter