Haslum seniorsenter

Haslum seniorsenter. Bildet fra Google Street View

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Vi vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Vi serverer mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Nøkkelinformasjon

Tilbud

 • Kafé
 • Kurs og grupper
 • Foredrag og underholdning.
 • Sosialrådgivere
  Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Østerås seniorsenter tlf. 67 16 22 40
 • Utleie

Haslum seniorsenter program

 

Arrangement Foredrag av Journalist Halvor Tjønn:" Ukraina, 600 års kamp for frihet"
dag, dato og tid onsdag 18. januar kl. 12.15

 

Arrangement Visetreff med Vivi-Lill og Reidar
dag, dato og tid onsdag 25. januar kl. 12.15

 

Arrangement Jazzlunsj: WWW-trio ved Espen Beranek Holm, salg av mat fra 12.00
dag, dato og tid torsdag 2. februar kl. 13.00

 

Arrangement Lunsj for frivillige - påmelding
dag, dato og tid onsdag 8. februar

 

Arrangement Journalist Magnus Takvam: "Hun skrev for å kunne leve" Personlig portrett av Marie Takvam
dag, dato og tid onsdag 15. februar kl. 12.15

 

Arrangement Visetreff med Connie og Reidar
dag, dato og tid onsdag 22. februar kl. 12.15

 

Arrangement Jazzlunsj: Harald Skogli med venner, salg av mat fra 12.00
dag, dato og tid torsdag 2. mars kl. 13.00

 

Arrangement Årsmøte i Brukerrådet. Åpent for alle
dag, dato og tid tirsdag 7. mars kl. 12.15

 

Arrangement Besøk av sosialrådgiver
dag, dato og tid tirsdag 21. mars kl. 11.30-12.30

 

Arrangement Visetreff med Vivi-Lill og Reidar
dag, dato og tid onsdag 29. mars kl. 12.15

 

Arrangement Visetreff med Connie og Reidar
dag, dato og tid onsdag 19. april kl. 12.15

 

Arrangement Jazzlunsj: Vokalist Majken Christiansen og pianist David Skinner, salg av mat fra kl.12.00
dag, dato og tid torsdag 4. mai kl. 13.00

 

Arrangement Jazzlunsj: Golden Power, salg av mat fra kl. 12.00
dag, dato og tid torsdag 1. juni kl.13.00

 

Arrangement Reidar og Connie spiller kjente, og kjære viser
dag, dato og tid onsdag 26. oktober kl. 12.15

 

Arrangement Sommerlunsj - påmelding
dag, dato og tid onsdag 14. juni kl. 13.00

 

 

Gruppe Snekring/sveiping
Dag og tid 02. januar 
Kontaktperson Odd Fagerjord

 

Gruppe Seniornett kafè
Dag og tid 09. januar 
Kontaktperson Egil Roald

 

Gruppe Bridge
Dag og tid 09. januar 
Kontaktperson Terje Hennum

 

Gruppe Tegning/maling/forming- gruppen møtes hver 14.dag
Dag og tid 09. januar 
Kontaktperson Karin Wæhle

 

Gruppe Treskjæring
Dag og tid 10. januar
Kontaktperson Harry Solheim

 

Gruppe Porselensmaling
Dag og tid 03. januar 
Kontaktperson Brit Holstad

 

Gruppe Håndarbeid
Dag og tid 04. januar 
Kontaktperson Sidsel Hvoslef

 

Gruppe Snekring/sveiping
Dag og tid 04. januar 
Kontaktperson Odd Fagerjord

 

Gruppe Div. tre
Dag og tid 05. januar 
Kontaktperson Åse Vegstein Wilson

 

Gruppe Akvarellmaling
Dag og tid 12. januar 
Kontaktperson Emmy-Ann S. Lie

 

 

Gruppe  
Dag og tid 12. januar 
Kontaktperson Eli Longva

 

Kurs Gym
Dag og tid tirsdager kl. 10.15 fra 10. januar
Kursleder Eli Longva, telefon 902 43 363

 

 

Kurs Fransk for litt øvet, 10 ganger
Dag og tid tirsdag er kl. 13.00 fra 10. januar
Kursleder Pamela Voll, telefon 902 43 363

 

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

Senteret 

 • Mandag - torsdag kl. 10-14

Kafé 

 • Mandag - torsdag kl. 11-13 

Telefon

902 43 363

E-post

haslum.seniorsenter@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Nesveien 5
1344 HASLUM

Reise til Haslum seniorsenter

  Reise fra Haslum seniorsenter