Grunnet smitteutviklingen i Bærum kommune er seniorsentrene stengt for ordinær drift inntil ny oppdatering kommer. Daggruppetilbudet vil fortsette, og sosialrådgiverne vil være tilgjengelig for samtaler. Ta gjerne direkte kontakt på telefon med et av sentrene dersom du ønsker en prat.

Haslum seniorsenter

Haslum seniorsenter. Bildet fra Google Street View

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Vi vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Vi serverer mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Nøkkelinformasjon

Program

Nesveien 5, 1344 Haslum. Tlf. 902 43 363.

Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Senteret er kommunalt drevet med brukerstyrte aktiviteter

Avdelingsleder Eva Mesel Bøystad

 

Senterets åpningstid KL
Mandag - torsdag 10.00-14.00
Kafeteriaens  ÅPNINGSTID KL
mandag – torsdag          11.00-13.00
Faste arrangementer KL
Faste arrangementer inkluderer:
Seniornettkafé, Visetreff, Jazzkonserter og foredrag. 
 

 

Sosialrådgivning              telefon
Vigdis Kim 67 16 22 40
brukerrådsleder telefon
Pamela Voll E-post: pam.voll@gmail.com 977 49 663

De som ønsker å bidra med frivillig egenbetaling til Brukerrådet kan betale til kontonummer 1602 57 74039 eller med Vipps til nr. 72377

 

Måned dag og dato kl. arrangement
Juni Ons 16. 13.00 Sommerjazz: «Tre turister». Salg av mat fra 12:30

*gruppen møtes hver 14. dag

 

grupper dag kl. Kontakperson
Snekring/Sveiping Man 10.00 Odd Fagerjord
Seniornettkafé Man 10.00 Egil Roald
Bridge Man 18.00 Karen Berg-Nielsen
Tegning/maling/forming  Man* 10.00 Karin Wæhle
Treskjæring Tir 10.00 Harry Solheim
Porselensmaling Tir 10.00 Brit Holstad
Håndarbeid Ons 10.00 Sidsel Hvoslef
Snekring/Sveiping Ons 10.00 Odd Fagerjord
Div. tre Tor 10.00 Åse Vegstein Wilson
Akvarellmaling Tor 10.00 Eva Ekstrøm

*Annenhver uke

kurs dag kl. kursleder
Trim inne Tir 10.15 Eli Longva
Trim inne Tor 10.15 Eli Longva

Tidspunkt for oppstart av kurs og grupper vil komme senere

Tilbud

 • Kafé
 • Kurs og grupper
 • Foredrag og underholdning.
 • Sosialrådgivere
  Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Østerås seniorsenter tlf. 67 16 22 40
 • Utleie

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

Senteret 

 • Mandag - torsdag kl. 10-14

Kafé 

 • Mandag - torsdag kl. 11-13 

Telefon

902 43 363

Besøksadresse

Nesveien 5
1344 HASLUM

Reise til Haslum seniorsenter

  Reise fra Haslum seniorsenter