Daggruppene på Ringhøyden, Rykkinn og Østerås seniorsenter er et tilbud til deg som ønsker å komme deg ut og møte andre.

Ringhøyden, Rykkinn og Østerås seniorsenter har daggrupper for eldre

Hva er en daggruppe?

  • Daggruppe er et tilbud for hjemmeboende eldre som ønsker å komme seg ut, men som har utfordringer med å benytte seniorsentrenes ordinære tilbud.
  • Tilbudet innebærer transport tur/retur seniorsenteret, frokost og
    middag med hjemmelaget mat fra senterets eget kjøkken, felles
    aktiviteter, trim og sosialt samvær. Seniorsentrene har også sosialrådgiver man kan snakke med.

Kunne dette være noe for deg?

Ta kontakt med ditt nærmeste senter for mer informasjon:

Ringhøyden tlf. 67 50 63 33

Rykkinn tlf. 67 50 91 90

Østerås tlf. 67 16 22 40

Her kan du lese artikkel om daggruppene, som stod på trykk i Bæringen nr. 4-22.