Psykisk helseteam for flyktninger:

Vil du ha en å snakke med? Har du mye å tenke på, er sliten, stresset eller sover dårlig?

Hos oss i Psykisk helseteam for flyktninger kan du få snakke
med en psykolog eller en psykisk helseveileder.

Vi har taushetsplikt, tilbudet er gratis, og vi kan bruke tolk.
Ring eller send sms til 45 65 16 31 eller 40 40 59 04.

Du finner oss i Bjørnegård aktivitetshus i Slependveien 1. Vi
kan også møtes i Kommunegården i Sandvika.