Vi markerer verdensdagen for psykisk helse i Byparken i Sandvika 11. oktober. Temaet i år er "Livet under og etter pandemien".

Vi mennesker er verdifulle for hverandre. Sammen skaper vi tilhørighet og forebygger ensomhet og utenforskap.

Ta vare på hverandre

I tiden med pandemi har vi reagert ulikt. Noen har opplevd at denne rolige tiden har skapt gode pauser i livet. For mange har denne lange perioden med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet ikke vært godt.

I Bærum kommune har vi mange og ulike lavterskeltilbud til deg som trenger det. Lavterskel betyr blant annet at du ikke trenger henvisning fra lege. 

I tillegg samarbeider vi tett med andre organisasjoner og mange frivillige.

Du er invitert!

Mandag 11. oktober inviterer vi alle som vil til å komme til Byparken i Sandvika. Markeringen er fra kl. 10-15. 
Fra scenen blir det taler, underholdning, appeller, historier fra brukere og overraskelser. Ordfører Lisbeth Hammer Krog kommer også. Bli kjent med alle de tilbudene du eller dine kan oppsøke.
Det vil også være mange stands der du kan ta en prat med oss. Vi vil gjerne bli kjent med deg.

Vil du vite mer om hva som skjer denne mandagen?

Her finner du det spennende programmet!

Selve verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober. Da vi ønsker å møte flest mulig innbyggere og inviterer derfor til markering dagen etter.

Hvem møter du på markeringen?

Du møter: Lyset i hverdagen, VillaWalla, Fritid og avlastning, Rapclinic, Fontenehuset, Frelsesarmeen, Bærum arbeidssenter, Høl i CV-en, Stabæk gatelag, Bjørnegård Aktivitetshus,
Frivillighetssentralen og Bærum helse og friskliv.

Litt om kommunens ulike tilbud

Vil du vite mer om lavterskeltilbudene i kommunen vår?

På denne nettsiden finner du informasjon om mange av kommunens tilbud.