I Bærum er tjenester til personer med utviklingshemming inndelt i 9 distrikt, alle med hver sin tjenesteleder. De fleste distrikt har flere boliger.

Pleie- og omsorg gir tilbud i hjemmet til personer med utviklingshemming. Søknadsskjema sendes Tildelingskontoret i kommunen.