I Bærum er tjenester til personer med utviklingshemming inndelt i 9 distrikt, alle med hver sin tjenesteleder. De fleste distrikt har flere boliger.

Pleie- og omsorg gir tilbud i hjemmet til personer med utviklingshemming. Søknadsskjema sendes Tildelingskontoret i kommunen.

Kontaktinformasjon
Tjenesteleder/avdelingsleder TELEFON
Tjenesteleder Magne Kjensmo 920 31 476
Avdelingsleder Magne Kjensmo 920 31 476
bolig TELEFON
Eiksveien 116, 1361 Østerås 904 71 625
Eiksveien 116, 1361 Østerås 910 02 830
Eiksveien 116, 1361 Østerås 970 85 871 

 

Kontaktinformasjon
Tjenesteleder TELEFON
Tjenesteleder Gabriel Ciobanu 901 47 397  
Avdelingsleder/
Fagutviklingsvernepleier
TELEFON
Avdelingsleder Ketil Engeland 909 67 938
Konstituert fagutviklingsvernepleier Britt Solvang 468 05 410
bolig TELEFON
Brynsveien bolig,
Brynsveien 153, Rykkinn
468 05 410 477 89 760
Kontaktinformasjon
Avdelingsleder/
Fagutviklingsvernepleier
TELEFON
Avdelingsleder Anette Horni Slettheim 468 39 749
Konstituert fagutvikler Sarah Forsudd 941 34 554
bolig TELEFON
Haugtun bolig,
Haugtunveien 12 Bekkestua
67 14 84 02
Kontaktinformasjon
Avdelingsleder/
Fagutviklingsvernepleier
TELEFON
Avdelingsleder Mette Solli Slettheim 954 78 837
Fagutvikler Milana Tavsultanova 469 28 716
Vakttelefon  477 16 056
bolig TELEFON
Saubakken bolig,
Saubakken 19, Rykkinn
67 50 74 86
Kontaktinformasjon
Avdelingsleder/
Fagutviklingsvernepleier
TELEFON
Avdelingsleder Gunnar Langsø 911 46 345
Konstituert fagutvikler Siri K. Blom 990 24 924
bolig TELEFON
Åsterud bolig
Åsterudveien 21-23, Haslum
67 12 59 54
Kontaktinformasjon
Avdelingsleder/
Fagutviklingsvernepleier
TELEFON
Avdelingsleder Anette Horni Slettheim 468 39 749
Konstituert fagutvikler Sarah Forsudd 941 34 554
bolig TELEFON
Undehaugsbakken bolig,
Underhaugsbakken 26, Jar
Vakttelefon 1: 950 79 592 Vakttelefon 2: 940 24 204
Kontaktinformasjon
Avdelingsleder/
Fagutviklingsvernepleier
TELEFON
Avdelingsleder Amalie Kiri Schei 4642 2323
Fagutviklingsvernepleier (konst.) Therese Kristoffersen 4778 6163
bolig TELEFON
Bjørnegårdsvingen bolig,
Bjørnegårdsvingen 15, 1338 Sandvika
4778 6163
Kontaktinformasjon
Tjenesteleder TELEFON
Tjenesteleder Stian Brattbakk  938 77 531
Vakttelefon til alle Emma Hjorths boliger 951 63 958
avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Aleksander Duarte Liendo  480 21 617
bolig TELEFON
Høyrabben 3 - team 1 
 Sandvika
957 80 078
Høyrabben 3 - team 2
Sandvika
67 50 87 64
951 63 958
Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Konstituert avdelingsleder Martin Bruno Dunsæd 950 76 985 
bolig TELEFON
J. A. Lippestads vei 14-16
Sandvika
67 13 80 54/
979 65 317

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Konst. avdelingsleder Martin Bruno Dunsæd 950 76 985 
bolig TELEFON
J. A. Lippestads vei 18-20 
Sandvika
67 13 15 64/
977 54 978

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Roger Jensen  952 75 504
bolig TELEFON
Tokerudkollen 41
Sandvika
 416 66 925

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Ann Iren Hveding 950 77 497
bolig TELEFON
Tokes vei 2.  979 74 105

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Roger Jensen  952 75 504
bolig TELEFON
Høyrabben 8, Sandvika 905 99 348

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Anne Austveg  917 32 004/
67 50 84 44
bolig TELEFON
Asklia bolig
Emme Hjorths vei 68, Sandvika
Emma Hjorths vei 70, Sandvika
67 50 84 41/46

 

 

Kontaktinformasjon
Tjenesteleder TELEFON
Tjenesteleder Hege Rysstad 918 54 445
   
avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder May Kristin Brønstad   468 98 739  
bolig TELEFON
Bærums Verk ambulerende team
Gullhaugveien 171, Bærums Verk
67 50 88 18/
912 43 829

 

Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Marianne Legaard Hansen  472 42 030
bolig TELEFON
Gjettum bolig
Gjettumveien 35, Gjettum
67 50 76 39

 

Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Marianne Christiansen   977 67 781
bolig TELEFON
Levrestien boliger
Levrestien 12-14, Gjettum
67 50 83 35/ 
406 37 720

 

Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder May Kristin Brønstad  468 98 739
bolig TELEFON
Nedre Gullhaug bolig
Nedre Gullhaug 22,  Bærums Verk
67 50 87 29/
941 42 744

 

Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Marianne Legaard Hansen  472 42 030
bolig TELEFON
Elias Smiths Plass boliger
Elias Smiths vei 18, Sandvika
954 34 087

 

Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Mette Mørk 472 42 029
bolig TELEFON
Gabbroveien bolig
Gabbroveien 1, 1352 Kolsås
477 85 673 

 

 

Kontaktinformasjon
Tjenesteleder TELEFON
Tjenesteleder Fredrik Vogt Jacobsen 904 70 704
avdelingsleder TELEFON

Avdelingsleder Kate Gajic

452 26 493  
bolig TELEFON
Gamle Lommedalsvei bolig
Gamle Lommedalsvei 141, Rykkinn
905 26 889

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Laila K. Bjerke 954 69 592
bolig TELEFON
Hauger Park boliger   
Hauger Skolevei 56, Rud
406 14 421

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Tora Orsteen 924 20 709 
bolig TELEFON
Vangkroken 3, Rud   67 50 88 77/
941 37 122

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Jesper Halvorsen  918 77 908
bolig TELEFON
Vangkroken 5, Rud  67 50 74 15/16 
922 60 347

 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Supriya Saxena  940 27 448
bolig TELEFON
Åsbråtan boliger, Åsbråtan 71/73, Kolsås    67 15 37 24

 

Kontaktinformasjon
Tjenesteleder TELEFON
Tjenesteleder Jan-Håvard Eriksen 415 55 457
avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Ola Aanje 413 08 072  
bolig TELEFON
Brekkeski boliger, Brekkeski 16, Rykkinn 67 50 88 70/
918 51 628

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Fredrik W. Andersen 979 61 310
bolig TELEFON
Nordby boliger   
Busoppveien 20, Rykkinn
404 10 653

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Håvard Riis 913 55 757
bolig TELEFON
Tanum boliger, Tanumveien 280, Vøyenenga 67 15 05 44/
478 08 022

 

Kontaktinformasjon
stedlig leder TELEFON
Stedlig leder Piotr Buszko 480 24 476
bolig TELEFON
Tvungenomsorg, Busoppveien 22, Rykkinn 904 09 268

 

Kontaktinformasjon
Tjenesteleder/
Fagutviklingsvernepleier
TELEFON
Tjenesteleder Kaja Frøystein 67 50 89 76
917 86 576
Fagutviklingsvernepleier Are Myklebost  
avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Kaja Storstein 917 13 703
bolig TELEFON
Belsetveien bolig 
Belsetveien 20, Rykkinn
67 50 88 66/
918 91 099

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Marthe Runden 918 54 339 
bolig TELEFON
Paal Bergsvei bolig
Paal Bergsvei 18, Rykkinn
67 50 89 70
977 10 513

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Marte Skjemstad  942 20 787 
bolig TELEFON
Per Skreddersvei bolig
Per Skreddersvei 3, Lommedalen
67 50 83 77
991 61 759

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Kaja Storstein 917 13 703  
bolig TELEFON
Sleipnersvei bolig
Sleipnersvei 8, Rykkinn
67 50 97 38/
971 44 379

 

Kontaktinformasjon
Tjenesteleder TELEFON
Tjenesteleder Vibeke Rosenvinge 907 47 613
avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Hilde Waarli Lunde  958 72 027
bolig TELEFON
Damveien bolig
Damveien 3, Sandvika
957 42 553

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Avdelingsleder Anne Marie Lyngra  907 45 102
bolig TELEFON
Fornebu bolig
Regattaveien 3-5, Fornebu
67 50 84 39
468 63 089/ 476 19 089

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder TELEFON
Konst. avdelingsleder Elin Brattbakk Uldalen 954 55 339
bolig TELEFON
Jerbaneveien samlokaliserte boliger
Jernbaneveien 39, Stabekk
67 10 56 99 
906 53 221