Tilbud for familier med særlig tyngende omsorg for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Vi har ansvaret for hjelpeordninger for familier med særlig tyngende omsorg for barn og unge med funksjonsnedsettelse.  Avlastningstilbudet skal gis på en måte som medvirker til at familiene får en tilnærmet normal tilværelse m.h.t. arbeid, fritid ferie og aktiviteter i samfunnet

Fritid og Avlastning rekrutter og ansetter avlastere i samarbeid med familier som har fått vedtak om individuell avlastning.

Fritid og Avlastning organiserer også gruppeavlastning i enkelte helger, i lokalene til Hegnatun, ved Emma Hjorth. Her treffes ungdommer med vedtak om avlastning og reiser på ulike aktiviteter sammen med avlasterne Fritid og Avlastning har ansatt. Både ungdommene og avlasterne som er med på gruppeavlastningen har avtale om dette med Fritid og Avlastning.