Underernæring

Vi trenger mat og drikke for å holde oss friske og i live. Men mat og måltider er også en viktig del av det sosiale fellesskapet. Med alderen er det flere som opplever sykdom, nedstemthet, og tap av personer som står dem nær. Dette kan virke inn på matlysten. På samme måte som fest og hygge gjør at vi får lyst til å spise og kose oss, kan følelser som nedstemthet, ensomhet, stress og bekymring føre til nedsatt appetitt og mindre interesse for mat.

Lavt matinntak og vektnedgang kan også skyldes redusert mobilitet og helse som gjør det vanskelig å handle og lage mat. Sykdom kan føre til dårlig appetitt, kvalme, redusert næringsopptak, og endret eller redusert smak. Noen har også tygge- og svelgevansker, og flere blir demente. Alt dette gjør at mange eldre og syke får i seg mindre mat enn de trenger.

Hvis dette pågår over tid, vil vekten gå nedover og risikoen for underernæring øker. Underernæring svekker motstandskraften, øker risikoen for infeksjoner, forverrer fysisk og kognitiv funksjon, og gir økt dødelighet. Motsatt vil en god ernæringsstatus gi bedre helse, mer overskudd, bedre funksjonsnivå og mindre risiko for fall, og bedre kognitiv funksjon.

Et bra kosthold er viktig fordi det:

  • stabiliserer vekten på et ønsket nivå
  • bidrar til å opprettholde muskelmassen
  • gir bedre immunforsvar og er med på å forebygge sykdom
  • gir bedre helse og kognitiv funksjon
  • gir mer overskudd og bedre livskvalitet
  • gjør det lettere å bli frisk hvis du først blir syk

Tilbud om ernæringsfysiolog for underernærte 

Storkjøkkenet har et tilbud om samtale med ernæringsfysiolog for underernærte eldre, eller deres pårørende. Kontakt klinisk ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius på cathrine.borchsenius@baerum.kommune.no eller Kjersti L. Rolfsen på kjersti.rolfsen@baerum.kommune.no.

Kontakt Kjøkkentjenesten - Bærum storkjøkken

Ta gjerne kontakt med oss

Matomsorg og ernæring