Mat og helse

Mat og ernæring en stor del av livet og hverdagen vår. Mat er viktig for livskvalitet, for fysisk og psykisk helse og for evnen til å være aktiv i hverdagen.

Mat er mat noe som samler oss rundt bordet, og som er forbundet med glede, minner og tradisjoner. Nok og riktig mat er også viktig for helsen, både ved å forebygge sykdom, og ved å være en viktig, del av behandlingen ved sykdom og underernæring.

Kjøkkentjenesten i Bærum lager mat til eldre, pleietrengende og personer med nedsatt funksjonsevne. Fordi mange av de som spiser maten vår er eldre, og undersøkelser viser at mange eldre er underernærte eller i risiko for å bli det, er maten vi lager ekstra næringstett og følger Helsedirektoratets anbefalinger til eldre.

Vi tilbyr også en rekke ulike spesialkoster tilpasset ulike behov og helsetilstander, slik at alle som mottar maten vår kan få mat tilpasset sitt behov.

Alle rettene våre er kvalitetssikret og næringsberegnet av klinisk ernæringsfysiolog. Vår ernæringsfysiolog er også tilgjengelig for spørsmål og samarbeid rundt ernæring.

Kjøkkentjenesten - Bærum storkjøkken