Mat og helse

Mat og ernæring en stor del av livet og hverdagen vår. Mat er viktig for livskvalitet, for fysisk og psykisk helse og for evnen til å være aktiv i hverdagen.

Mat er mat noe som samler oss rundt bordet, og som er forbundet med glede, minner og tradisjoner. Nok og riktig mat er også viktig for helsen, både ved å forebygge sykdom, og ved å være en viktig, del av behandlingen ved sykdom og underernæring.

Kjøkkentjenesten i Bærum lager mat til eldre, pleietrengende og personer med nedsatt funksjonsevne. Vår standardmeny følger Helsedirektoratets anbefalinger for eldre, og er det som kaller for energi- og næringstett kost. Målsettingen med denne kosten er å forebygge og behandle underernæring. Denne kosten anbefales som standardkost for pasienter og brukere i sykehjem, hjemmesykepleie og ved dagsentre for eldre, samt ved enkelte avdelinger på sykehus.

Vi tilbyr også en rekke ulike spesialkoster tilpasset ulike behov og helsetilstander, slik at alle som mottar maten vår kan få mat tilpasset sitt behov.

Alle rettene våre er kvalitetssikret og næringsberegnet av klinisk ernæringsfysiolog. Vår ernæringsfysiolog er også tilgjengelig for spørsmål og samarbeid rundt ernæring.

Relaterte artikler

Kontakt Kjøkkentjenesten - Bærum storkjøkken

Ta gjerne kontakt med oss

Matomsorg og ernæring