Trygghetsavdelingen er et døgntilbud for eldre som har kommet i en vanskelig hjemmesituasjon og som i en kortere periode har behov for omsorg i trygge omgivelser.

Hvordan få plass?

Du ringer selv direkte til Trygghetsavdelingen og gjør avtale om et opphold. Det er ikke behov for å kontakte Tildelingskontoret i forkant. 

Hvem kan søke?

Opphold på Trygghetsavdelingen kan være aktuelt for deg som:

 • uventet har kommet i en situasjon hvor du ikke lenger mestrer din hverdag
 • trenger enkel pleie, som stell av sår
 • trenger dosering av medisiner
 • hjelp til å søke bistand fra kommunen etter behov
 • ønsker å spise måltider sammen med andre
 • trenger sosialt samvær med andre
 • ønsker å delta i aktiviteter

Oppholdet kan vare i inntil 14 dager.

Hva forventer Trygghetsavdelingen av deg?

 • Du kan delvis vaske og stelle deg selv
 • Du forflytter deg selv
 • Du fungere i et sosialt fellesskap med andre eldre
 • Du har med egne medisiner

Tilbakemelding på kvalitet.

 Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet.

Skjema - Tilbakemelding på kvalitet

Hva koster det?

Døgnpris se priser