Kommunale fysioterapeuter bistår voksne over 18 år med nedsatt funksjonsevne. Målet er å ivareta den enkeltes behov for fysioterapi før, etter og i stedet for sykehusinnleggelse.

Fysio og ergoterapi voksne

Vi jobber for å bedre og vedlikeholde din funksjonsevne gjennom ulike gruppetilbud, veiledning, behandlingsmetoder og funksjonell trening i dagliglivets aktiviteter. Vi bistår deg i å nå dine personlige mål og jobber tett sammen med andre faggrupper for å oppnå best mulige resultater for deg.

Fysioterapeuter kan også bistå med formidling av enkle, tekniske bevegelseshjelpemidler. Det betales en egenandel for behandling av fysioterapeut i hjemmet i henhold til fastsatte takster fra staten. 

For informasjon om pris klikk her

Hvem kan få kommunal fysioterapitjeneste

Tjenesten er for deg som har behov for fysioterapi og bor hjemme eller i institusjon, men ikke er i stand til å benytte deg av tilbudet på fysikalske institutter. Tilbudet gjelder for en begrenset tidsperiode og er basert på en faglig vurdering som foretas av fysioterapeuten.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få oppfølging av kommunal fysioterapeut. Dersom du er usikker på hvilke fysioterapitilbud som er rett for deg kan du kontakte oss på telefon for veiledning.

Fysioterapi til beboere på sykehjem

Fysioterapeutene bistår med individuell oppfølging for beboere som har hatt et brått funksjonsfall. Oppfølgingen gis i en tidsavgrenset periode. De kan også vurdere og søke forflytningshjelpemidler, gjennomføre gruppetrening i samarbeid med aktivitører, veilede personal og delta i tverrfaglige møter etter behov. Personalet har ansvaret for den daglige aktiviseringen.

 

Hva kan fysioterapeuter bidra med på langtidsinstitusjonene

Kommunale gruppetilbud ledet av fysioterapeut

Vi har kurs og gruppetilbud for mennesker med ulike utfordringer. Kursene foregår med ulik varighet gjennom hele året. Se oversikt over kurstilbudene.

Ergo-, fysioterapi og hjelpemidler

Kontakt på Ergo-, fysioterapi og hjelpemidler

Tlf: 67 50 88 00

Åpningstider

Hvis du må låne hjelpemidler, ta kontakt på telefon 67 50 88 00, så kan vi hjelpe deg via telefonen. Telefontidene våre er hverdager 9-11 og fra kl. 12-13.

Telefontid i julen 

Julaften og nyttårsaften: Stengt
Åpningstider i romjulen: kl 09.30 - 11.00 og 12.00 - 13.00

Åpningstider påske

Onsdag før skjærtorsdag: kl 09.00 - 11.00

 

Besøksadresse:
Olav Ingstads vei 2
1351 RUD

Postadresse:
Bærum kommune
Postboks 700
Hjelpemiddelutlånet
1304 SANDVIKA