Styrermøter

Det er regelmessige møter mellom Barnehagekontoret og styrerne i kommunale og ikke-kommunale barnehager/familiebarnehager.

Møtenes innhold er blant annet informasjon om statlige og kommunale føringer, aktuelle problemstillinger for barnehagene i Bærum og foredrag/kurs.

Relevante dokumenter