Bærum kommune skal ha et likeverdig og enhetlig barnehagetilbud med høy kvalitet for alle barn.

Kvalitetsutviklingsarbeidet bygger på nasjonale føringer, Barnehagemeldingen og kommunens handlingsprogram.

Satsingsområder for perioden 2015-2018 

Kvalitetsarbeidet beskrives og vurderes i en årlig tilstandsrapport Kvalitet i barnehage og skole.

Styrermøter

Det er regelmessige møter mellom Barnehagekontoret og styrerne i kommunale og ikke-kommunale barnehager/familiebarnehager.

Møtenes innhold er blant annet informasjon om statlige og kommunale føringer, aktuelle problemstillinger for barnehagene i Bærum og foredrag/kurs.

Oversikt styrermøter 2019

  • 28. mars
  • 2. mai