Om Barnehagenes veiledningssenter

Barnehagenes veiledningssenter ble etablert i august 2018, og er et lavterskeltilbud til alle barnehagene i Bærum. Senteret er tilknyttet Barnehagekontoret og holder til i Rådhuset i Sandvika.

Tidligere Språksenteret for barnehagene er nå en del av Barnehagenes veiledningssenter. Barnehagenes veiledningssenter består av ansatte med ulik fagkompetanse med hovedvekt på språklig, sosial og emosjonell utvikling.

Barnehagenes veiledningssenter ønsker å bidra til

  • gode utviklingsmiljøer for alle barn i barnehagene i Bærum
  • personalgrupper med høy kompetanse

Veiledningssenterets tjenester gis i hovedsak på bakgrunn av samtaler med personalet og eventuelle observasjoner i barnehagene. Veiledningssenterets mandat er knyttet til det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagene. Barn som trenger særlig oppfølging henvises til PPT eller andre instanser.

Barnehagenes veiledningssenter kan

  • gi veiledning om tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for alle barn
  • bidra med å styrke barnehagenes kompetanse i arbeidet med å fremme språklig, sosial og emosjonell utvikling
  • gi støtte og veiledning i arbeidet med enkeltbarn og grupper av barn slik at hvert barn får en god barnehagehverdag
  • gi støtte til å gjenkjenne barns vansker tidlig, slik at de kan få riktig hjelp raskt

Barnehagene kan kontakte veiledningssenteret ved å fylle ut  henvendelsesskjema (doc) som sendes på e-post til  veiledningssenter.barnehagene@baerum.kommune.no