Formannskapet vedtok den 13. juni at faktura for renovasjon, feietjenester, vann og avløp heretter skal faktureres hver måned, i stedet for to ganger i året.

Månedlige fakturaer innføres i Bærum kommune

En overgang til månedlig fakturering vil gi innbyggerne en mer forutsigbar økonomi, og bedre økonomisk oversikt. Ordningen igangsettes fra og med juli 2024. Kommunen vil praktisere etterskuddsvis betaling. Det vil si at alle som betaler kommunale årsgebyrer får den første månedsfakturaen i august. De som mottar faktura via Avtalegiro trenger ikke å foreta seg noe; trekket vil gå automatisk, såfremt man ikke har satt månedlig beløpsgrense for lav. Innbyggere som bor i borettslag eller sameier, betaler kommunale årsgebyrer gjennom husleien.  

Månedlig fakturering av kommunale avgifter vil ikke medføre økte gebyrer. Dersom noen ønsker å fortsette ordningen med to terminer i året, kan man henvende seg til kommunen. Fakturaer under 100,- pr mnd sendes halvårlig. 

Har du spørsmål om fakturaen, kan du kontakte kommunen på e-post: faktura@baerum.kommune.no, eller ringe oss på tlf. 67 50 40 50. 

Les mer om faktura her: