Det produseres rundt 230 tusen fakturaer fra Bærum kommune for nesten 1,8 milliarder hvert år. Bærum kommune ønsker å behandle fakturaer effektivt og miljøvennlig. Bærum Kommune har fått nytt kontonummer for innbetaling av faktura: 1506 97 73122

Ved utsendelse av fakturaer gjøres det oppslag i prioritert rekkefølge mot ulike kanaler.

Prioriteringen er som følger:

 1.  Avtalegiro
 2. JTTA E-faktura (Ja Takk Til Alle/Alltid e Faktura)
 3. Digital Postkasse (Digipost)
 4. Papirfaktura i postkasse

Eksempel: Dersom du ikke har avtale for avtalegiro, E-faktura eller Digipost vil fakturaen bli sendt per post.

For bedriftskunder er EHF-faktura rangert øverst og sendes til bedrifter som er registrert som mottaker av Elektronisk handelsformat (EHF) i Difis ELMA-register. Dersom bedriften ikke er registrert i ELMA-registeret sendes fakturaen per post.

 1. AvtaleGiro
  1. Avtalegiro er automatisk betaling av fakturaen ved forfallsdato. Avtalegiro kan opprettes i nettbanken eller ved å kontakte din bank. Dersom du ønsker varsling om avtalegirotrekk velges dette i din bank.
  2. Fakturaer som er registrert på andre mottakere enn den fakturakravet stilles til, kan ikke lenger ha avtalegiro. Det betyr at mottaker av faktura manuelt må behandle fakturaene i nettbanken.
  3. I forbindelse med at Bærum kommune har byttet fakturasystem skal alle avtalegiroer være konvertert til nytt KID-nummer, men enkelte feil kan dessverre ha forekommet. Dersom faktura ikke er mottatt, ta kontakt for fakturakopi på epost faktura@baerum.kommune.no
   Videre anbefaler vi å avslutte eksisterende avtalegiro-avtaler med Bærum kommune, og opprette ny avtalegiro-avtale med nytt KID-nummer.
 2.  JTTA (Ja Takk Til Alle) / Alltid eFaktura
  For å motta eFaktura må du velge JTTA «Ja Takk Til Alle» eller «Alltid eFaktura». Dette gjøres i din nettbank. Kontakt banken din ved spørsmål.

  eFaktura er ikke en automatisk betaling, eFaktura må godkjennes i banken for at den skal bli betalt. eFakturaen blir sendt til den som er registrert som kunde. Det er ikke mulig å opprette avtale om eFaktura på vegne av en annen person. Dersom du ønsker at en annen person skal motta og behandle dine fakturaer må vedkommende registreres som regningsmottaker for deg, dette gjøres ved å sende en underskrevet fullmakt til Regnskapsenheten via epost: faktura@baerum.kommune.no. 
 3. Digipost
  For å motta faktura i digital postkasse må du ha opprettet en digital postkasse hos Digipost. Dersom du allerede har avtale om avtalegiro eller eFaktura i banken, vil disse bli valgt fremfor digital postkasse.

  Fakturaer sendt til digital postkasse er å anse som fullverdige postleveranser på lik linje som din fysiske postkasse. Varsling via SMS eller e-post på mottatt post styres i dine varslingsinnstillinger inne i den digitale postkassen, og kan ikke styres eller overstyres av Bærum kommune.

  Dersom du ikke ønsker å motta fakturaer i digital postkasse, må du aktivere et høyere prioritert alternativ eller deaktivere den digitale postkassen. Reservasjon av digital post fra offentlig sektor utføres på https://www.norge.no/reservasjon.
 4. Faktura levert i postkassen.
  Dersom ingen av alternativene 1-3 er valgt, vil fakturaen bli levert i postkassen. Faktura fra Bærum Kommune leveres ikke med giro, så om du ønsker å benytte brevgiro må du fylle ut en giroblankett. Nye, ikke utfylte giroblanketter får du ved å henvende deg til din bank.

Inkasso / betalingspåminnelse

Etter forfallsdato sendes det ut et inkassovarsel (purring) fra Bærum kommune. Dersom varselet ikke er betalt innen betalingsfristen overføres faktura til kommunens inkassoselskap for videre oppfølging. Bærum kommune benytter Kredinor som inkassoselskap.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål som gjelder tjenester/varer det er fakturert for (grunnlaget), kontakter du tjenestestedet/enheten som er angitt på faktura.

Dersom du har andre spørsmål som gjelder mottatt faktura fra Bærum kommune kan ringe 67 50 40 50 eller sende e-post til: faktura@baerum.kommune.no.