Forslag til utbyggingsavtale for Skytterdalen 2-4 er på høring. Frist er 2. mai 2022.

Fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Bærum kommune og Bonava Oslo AS for Skytterdalen 2-4 er på høring.

Uttalelser merkes «20/26724 Skytterdalen 2-4», og sendes Bærum kommune, Byprosjekter, Postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no. Frist 2. mai 2022.