Bærum kommune har inngått utbyggingsavtale med Bonava Oslo AS om gjennomføring av reguleringsplan for Skytterdalen 2-4.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 2. september 2020 og er tilgjengelig i Bærum kommunes saksinnsyn, planID 2016015 (arkivsakID 16/7170). Les saken her.

Utbyggingsavtalen kan leses hos Bærum kommunes kundesenter i Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 tredje ledd.