Oksenøya barnehage vil kunne ta imot inntil 300 barn og omlag 80 årsverk.

Les mer om barnehagen og deres arbeidsmåter.