Innbyggerhuset – møteplassen i nabolaget.

Fellesskap og samhold:

  • Sambruk av arealer med primærbrukerne​
  • Nærmiljøsenter – det gode nabolaget​
  • Aktiviteter som er enkelt å melde seg på​
  • Nytteverdi for lokalsamfunnet- vi gir og får​
  • Aktiviteter av innbyggere for innbyggere​ ​

Kontaktadresse:

treklang@baerum.kommune.no her kan stille generelle spørsmål utleie/utlån, om bruk av området og parkering.