Planforslaget legger til rette for et variert boligområde med:

  • Høy kvalitet
  • Fellesfunksjoner
  • Hierarki av møteplasser og uterom
  • Høye miljøambisjoner
  • Tilgjengelige gangforbindelser gjennom området