Det blir stengte veier i forbindelse med ulike arbeider i Gamle Ringeriksvei, Jens Rings vei og Nadderudveien.

Gamle Ringeriksvei 33c-34

Det skal byttes glassruter i Bekkestua senter. Gamle Ringeriksvei vil derfor bli stengt ved nummer 33c-34 8.-10. mai mellom kl. 22.00 og 06.00.

Gamle Ringeriksvei og Musikantbroen

22. mai starter et pilotprosjekt som skal se på hvordan man kan få til et enda triveligere sentrum. Prosjektet vil kartlegge de trafikale konsekvensene av å stenge Gamle Ringeriksvei mellom Bærumsveien og Bekkestuveien, og gi erfaringer om hvordan området kan utformes for å bidra til byliv.

Les mer om prosjektet her.

Gamle Ringeriksvei, Jens Rings vei og Nadderudveien

Det skal monteres stålvinkler og granittbelegg på to «portaler»/ramper i kjørefeltene i Gamle Ringeriksvei, Jens Rings vei og Nadderudveien. Dette arbeidet skal utføres i to tidsperioder:

  • Gamle Ringeriksvei 5.-16. mai 2023
  • Jens Rings vei 5.-16. mai 2023
  • Nadderudveien 5.-28. juni 2023. Dette arbeidet vil bli delt opp i to deler for å kunne opprettholde rute for kollektivtrafikk.

Arbeidet vil utføres på dagtid og veiene som berøres vil være stengt enten i begge kjørefelt eller i ett kjørefelt om gangen.

  • Gamle Ringeriksvei: stengt i begge kjørefelt til mandag 15. mai kl. 12. Veien stenges igjen tirsdag 16. mai kl. 6-12. Omkjøring via Bekkestuatunellen
  • Jens Rings vei: stengt i vestgående kjørefelt – omkjøring via Bekkestuatunellen eller Hosleveien og Nadderudveien
  • Nadderudveien: stengt i ett kjørefeltet om gangen, men det skal legges granitt i begge kjørefelt – omkjøring via Hosleveien

Det vil bli asfaltert siste asfaltlag i Gamle Ringeriksvei, Jens Rings vei (frem til rundkjøring/bussterminal) og Nadderudveien (fra brannstasjonen og frem til Nadderudveien 1).

Dette arbeidet vil utføres kveld og natt fra kl. 19 til kl. 07 på morgenen neste dag:

  • mandag 22. mai, natt til tirsdag 23. mai
  • tirsdag 23. mai, natt til onsdag 24. mai
  • onsdag 24. mai, natt til torsdag 25. mai

Natt til 25. mail vil det også utføres veimerking for fotgjengeroverganger og for vikepliktslinjer.