Torsdag 13. februar mellom klokken 16-20 i Salen på Bekkestua bibliotek. Bærum kommune inviterer til et drop-in-arrangement for planforslagene som er under utarbeidelse på Bekkestua.

Hensikten med arrangementet er å dele informasjon og gi berørte i nærmiljøet muligheten til å diskutere og gi innspill til planene som blir presentert. Innspillene vil blir samlet og blir brukt i bearbeidingen av planforslagene før de sendes inn til kommunen for 1. gangs behandling. Når planforslagene blir lagt ut på høring vil det bli ny mulighet for å gi innspill til planforslagene. Det krever ingen påmelding, kom innom når det passer for deg!

De ulike planforslagene vil bli presentert og er vist på kartet:

Bekkestua planforslag kart