Smart måling av kjøl og frys system er et system hvor man innhenter datapunkter som temperatur fra Storkjøkkenet og visualiserer det i et dashboard på internett.

Det er i tillegg et varslingssystem, som gjør at brukeren kan lett oppdage feil dersom det rommet har ustabil temperatur.

For Bærum Kommune vil dette være med å øke matsikkerhet på kommunale storkjøkken, og redusere matsvinn.

Storkjøkken kjøl frys (2).jpg