Fremtidens gatelys

Bærum kommune har skiftet ut ca. 4 000 gamle og ineffektive kvikksølvarmaturer.

Fremtidens utendørsbelysning

Prosjekteier
Bærum kommune ved avdeling Vei og trafikk
Prosjektleder
Harald Astad

I stedet for kun å skifte ut disse gamle armaturene til moderne LED-armaturer, har Bærum kommune samtidig også gått til anskaffelse av et moderne og fremtidsrettet administrasjons- og styringssystem. Ved hjelp av dette systemet kan man «snakke» med hver enkelt lysarmatur, og bestemme når den skal lyse, om den skal dimmes ned, eller gi mer lys, og samtidig få vite om det er feil på armaturet, hvor mye lys den gir ut, samt hvor mye strøm den bruker.

2018 er starten på en ny tidsregning for utendørsbelysningen i Bærum kommune og innen 2022 vil all utendørsbelysning i Bærum kommune være knyttet opp mot det nye systemet, levert av Datek Light Control.

Hovedgevinsten ved et slikt system er å spare strømutgifter, gi beboerne rett lys til rett tid, ta miljøet på alvor, og bedre lyskvaliteten for Bærums innbyggere. I systemet ligger det også muligheter for andre SmartCity-tjenester.

«Den sorte boksen» i lysarmaturet kan overføre signaler og data om luftkvalitet, trafikktelling og trafikkinfo, som for eksempel parkeringtilgjengelighet. Den kan også overføre data fra overvåkningskamera, og systemet kan også motta kommandoer rett fra publikum, eller for eksempel politiet. Det er heller ikke utenkelig at publikum selv kan styre lyset, om ikke av og på, så i hvert fall opp og ned.  

Fremtidens utendørsbelysning, hvor samtlige lysarmaturer er styrt via radiosignaler i et Mesh-nettverk. Lysarmaturene kan styres individuelt fra PC, mobiltelefon og app.
Fremtidens utendørsbelysning, hvor samtlige lysarmaturer er styrt via radiosignaler i et Mesh-nettverk. Lysarmaturene kan styres individuelt fra PC, mobiltelefon og app.