Ressursbank forum

Som en del av samarbeidsaktivitetene i Bærum Ressursbank har man etablert Ressursbankforum. Dette er en regelmessig møteplass for alle Ressursbankens samarbeidspartnere og andre som har interesse for å få eller dele kompetanse om god ressurshåndtering, praktiske løsninger, politiske prosesser og ellers andre temaer av felles interesse. Forumsmøtene avholdes 4-6 ganger per år og holdes normalt som seminarer over 2-3 timer.

I tillegg til gjensidig statusoppdateringer og aktuelle presentasjoner er ressursbankforaene en mulighet for alle bransjeaktører å møtes, bli kjent og bli inspirert av nye løsninger, forretningsmodeller og samarbeidsmuligheter. Alle møtene blir referert og all framvist informasjon blir delt.

Kontakt Bærum ressursbank