Bærum kommune skal lage ny kommuneplan, og jobber høsten 2020 med kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg skal Bærums Klimastrategi 2030 revideres. I begge prosesser ønsker vi å høre fra bærumssamfunnet. Gi oss innspill ved å skrive inn i ordskyene.