Onsdag 3. november har medlemmene som ble valgt inn i Ungdomsrådet i 2019 sitt siste møte.

Kommunestyret i Bærum takket de avtroppende medlemmer i Ungdomsrådet under kommunestyremøtet 27. oktober. Da ble også nye medlemmer valgt inn til å sitte i Ungdomsrådet de neste to årene.

Medlemmene i Ungdomsrådet har de siste to årene uttalt seg i viktige saker som angår barn og unge i Bærum, og gitt gode innspill og kommentarer før videre politisk behandling.

Takk til medlemmene: 

 • Ayni Nur Ahmed
 • Tiril Hagen Andersen
 • Heba Babawat
 • Henrik Apeland Bergh
 • Rohet Hossain
 • Oscar Lone Olsen
 • Maria Aalerud Seim
 • Emma Louise Demeer Strøm
 • Martin Strømme
 • Even Hodne Valaker

Takk til varamedlemmene:

 • Lena Delacroix Ellingsen
 • Idunn Strømnes Vollsnes
 • Eirik Smith Monge
 • Elise Hove Øverli
 • Jakob Lie Tønnesen
 • Jørgen Mohn Huse
Ungdomsrådet i Bærum kommune

Ungdomsrådet har 10 faste medlemmer, og skal sammensettes bredt og mangfoldig. Rådet er et partipolitisk nøytralt organ. Medlemmene velges for to år av gangen, som hovedregel på høsten. Valgperioden for de nye medlemmene i Ungdomsrådet begynner umiddelbart etter at sittende ungdomsråd avslutter sitt møtet 3. november.