Ungdomsrådet har 10 faste medlemmer og behandler saker som gjelder barn og unge i kommunen.

Hva gjør Ungdomsrådet? 

Ungdomsrådet blir spurt når kommunen lurer på hva ungdom mener, og skal gi råd når de folkevalgte i Bærum behandler saker. 

Ungdomsrådet kan også løfte saker som ungdom er opptatt av. Eksempler på saker kan være mobilbruk på skolen, helsetilbud, aktivitetstilbud, klima og byutvikling.

Hvem kan være med i Ungdomsrådet?

Kravet for å bli medlem er at:

 • du er under 19 år
 • du bor i Bærum
 • du ønsker å representere barn og unge
 • du er villig til å delta på møtene i rådet, og sette deg inn i sakene som skal behandles i møtet.
Logo URB

Hvor mange medlemmer er det i ungdomsrådet?

I Bærum består Ungdomsrådet av ti medlemmer og fem varamedlemmer. Medlemmene velges for to år av gangen.

 • Karianne Kirksæther (leder) 
 • Hulda Sævareid (nestleder) 
 • Sibele Bergersen 
 • William Olai Roll 
 • Kristian Lien 
 • Anastasia Minakova 
 • Jacob Apeland
 • Andrea Lone Olsen
 • Magnus Dobbe
 • Elena Denic 

Vara: 

 • Magnus Hime Hopland 
 • Iva Trbos 
 • Stephanie Pignatel 
 • Gabriel Grønlund Åkre 
 • Smilla Helene Sevendal Veberg
 • Lasse Skjærsveen 

Hvor ofte møtes Ungdomsrådet?

Ungdomsrådet har ett eller flere møter i måneden og deltar i tillegg på kurs, konferanser, turer m.m.

Du får betalt for å delta på møtene i Ungdomsrådet.

Ønsker du å søke om å være med?

Dersom du er interessert, bør du søke om å bli medlem ved å sende en e-post till ungdomsraad@baerum.kommune.no

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Skole
 • Fritidsinteresser/aktiviteter
 • Hvorfor vil du bli medlem av Ungdomsrådet?

Har du spørsmål, kan du sende de til ungdomsraad@baerum.kommune.no. eller via Messenger

Hvordan kan du følge med på hva Ungdomsrådet gjør?

Gå inn på facebook.com/baerum.ungdomsraad -  Her kan du følge med på hvilke saker som  skal behandles og se referater fra møtene.