Ungdomsrådet har 10 faste medlemmer og behandler saker som gjelder unge i kommunen eller som for øvrig er viktig for ungdom.

Ungdommer gir råd til kommunen: politikere og administrasjon/ ansatte i kommune.

Hva er de viktigste oppgavene til?

Den viktigste oppgaven til Ungdomsrådet er å løfte frem saker som ungdom er opptatt av. Rådet skal derfor gi råd til kommunen, politikere og/eller administrasjonen, når de skal bestemme noe nytt.  Det svarer når politikerne har spørsmål og vil vite hva ungdom mener.

Medlemmene i rådet gir svar på hva de synes om forskjellige saker og temaer.

Ungdomsrådet kan også løfte frem saker de synes at kommunen skal ta stilling til.  

Ungdomsrådet i Bærum først konferanse

Hva er målet med Ungdomsrådet?

Ungdommer gir råd til kommunen: politikere og administrasjon/ ansatte i kommune. Det finnes et ungdomsråd fordi Stortinget har bestemt at det skal finnes ungdomsråd i alle kommuner og fylker. 

Hva er de viktigste oppgavene?

Den viktigste oppgaven til Ungdomsrådet er å løfte frem saker som ungdom er opptatt av. Medlemmene skal gi råd til kommunen, politikere og/eller administrasjonen, når de skal bestemme noe nytt.  Det svarer når politikerne har spørsmål og vil vite hva ungdom mener.

 Ungdomsrådet kan også løfte frem saker ungdom  synes at kommunen skal ta stilling til.  Det er en viktig del av demokratiet.

Hvem kan være med i Ungdomsrådet?

Kravet for å bli medlem er at:

 • du er under 19 år
 • du bor i Bærum
 • du ønsker å snakke ungdommers sak
 • du er villig til å delta på møtene i rådet, og sette seg inn i sakene som skal behandles i møtet.

Du må ikke være (parti-) politisk aktiv eller tilhøre en organisasjon.

Logo URB

Hvor mange medlemmer er det i ungdomsrådet?

I Bærum består Ungdomsrådet av ti medlemmer og fem varamedlemmer. Medlemmene velges for to år av gangen.

 • Eirik Smith Monge (leder) 
 • Idunn Strømsnes Vollsnes (nestleder) 
 • Sibele Bergersen
 • Jeppe Jensen Dæhli
 • Magnus Himle-Hopland
 • Jan Herman Heuch Olbjørn
 • Thomas Kongsted Selvik
 • Sana Zamani
 • Shayan Zeida
 • Herman Alexander Wersland

Varamedlemmer

 • Katarina Bakke Ekhaugen
 • Bjørnar Slotsvik-Voie
 • Tuva Jessen
 • Jonas Simble Brun-Pedersen
 • Hulda Sævareid
 • Alfred Steinberg Ebbesvik
Bærum ungdomsråd

Hvor ofte møtes Ungdomsrådet?

Ungdomsrådet har ett eller flere møter i måneden og deltar i tillegg på kurs, konferanser, turer m.m.

Du får betalt for å delta på møtene i Ungdomsrådet.

Ønsker du å søke om å være med?

Dersom du er interessert, bør du søke om å bli medlem ved å sende en e-post till ungdomsraad@baerum.kommune.no

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Skole
 • Fritidsinteresser/aktiviteter
 • Hvorfor vil du bli medlem av Ungdomsrådet?

Har du spørsmål, kan du sende de til ungdomsraad@baerum.kommune.no. eller via Messenger

Hva er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 18. oktober.

Hvordan kan du følge med på hva Ungdomsrådet gjør?

Gå inn på facebook.com/baerum.ungdomsraad -  Her kan du følge med på hvilke saker som  skal behandles og se referater fra møtene.

Ungdomsrådet til 2023