Rådet har 10 faste medlemmer og er pensjonistenes talerør og arbeider for å bedre eldres levevilkår på alle felt. Rådet er rådgivende organ for kommunens politiske og administrative ledelse.

Ansvarsområde

  • skal behandle saker som gjelder de elders levekår
  • gir råd innad i kommunen
  • skal uttale seg i saker som blir lagt frem av kommunale organer og den kommunale organisasjonen.
  • kan ta opp saker innen sitt ansvarsområde
  • skal få saker i god tid før besluttende myndighet skal behandler saker
  • skal orienteres om større, viktige og/eller prinsipielle saker som er under arbeid
  • kan ikke pålegge kommunedirektøren særskilte utredningsoppdrag
  • skal utarbeide årsmelding som legges frem for kommunestyret

Reglement

Reglement Eldrerådet 2019-2023 PDF

 

Eldrerådets sekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika