Ordførerens spalte i Bæringen 5/22: Sandvika er under utvikling. Vi trenger en visjon som skal inspirere og begeistre, og som tar oss med inn i fremtiden. Visjonen skal bidra til å gi retning for en utvikling som gjør oss stolte av byen vår.

Fremtidens Sandvika skal binde sammen flere ulike byområder og -rom, og naturgitte verdier som parker, elveløp og fjorden. En god planlegging for handel, næring og boliger vil gi oss en by som er i bruk det meste av døgnet.

En attraktiv og levende by trenger mennesker som bor i byen, og innbyggere og besøkende trenger aktiviteter og opplevelser. Kunst og kultur skaper stolthet, identitet og begeistring. Derfor vil kulturen spille en stor rolle i utvikling av stedsfølelsen i Sandvika.

Kulturnatt elvelangs, jazzfestivalen, sommerfestivalene, byfesten, spisestedene, kjærlighetsstiene, skjærgården, stupetårnet, elvepromenaden, kulturhuset, Tanken og de andre kulturmøteplassene - dette er noen av herlighetene Sandvika allerede har å by på.

Byvisjonen må følges med mål og strategier – og «eies» av alle. Vi må våge å være ambisiøse på vegne av byen. «Sandvika som hovedstaden i Akershus» og «Sandvika - den fremste kulturbyen i regionen, Norge og Norden» kan være spor å følge.


Vi hører gjerne ditt forslag!